Da se radovi na izgradnji malonogometnog terena s umjetnom travom na terenu HNK Đakovo Croatia (stadion Đakovo) odvijaju predviđenom dinamikom uvjerila se danas Petra Tončić Lipovšćak, stručna suradnica Službe za športski standard u Središnjem državnom uredu za šport pri obilasku terena. Podsjetimo, spomenuti Ured donio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje izgradnje, građevinskih zahvata i opremanja športskih građevina u 2019. godini te je Gradu Đakovu za HNK Đakovo Croatiju odobreno 484.466,50 kn za izgradnju malonogometnog terena s umjetnom travom.

Cijeli projekt prijavljen je u iznosu od 863.243,75 kn. Središnji državni ured za šport odobrena je sredstva u potpunosti prenio, a preostali dio pokriva Grad Đakovo. Polaganje umjetne podloge ovisit će o vremenskim uvjetima. Inače, teren će se koristiti isključivo za potrebe HNK Đakovo Croatie u kome je trenutno deset kategorija škole nogometa s više od 260 polaznika, te seniorska ekipa. Oni su prioritetni kada je riječ o korištenju terena, a preostane li slobodnih termina u klubu promišljaju o komercijalizaciji no o tome će odluka biti donesena naknadno.

Izvor: Grad Đakovo