Odbor za dodjelu stipendija i financijskih potpora Grada Đakova raspisao je natječaj za stipendiranje učenika umjetničkih srednjih škola za 2021./2022. školsku godinu.

Pravo na ovu stipendiju mogu ostvariti učenici koji su redovito upisani u umjetničku srednju školu ili uz umjetničku pohađaju još jednu redovnu srednju školu u školskoj 2021./2022. godini, državljani su Republike Hrvatske i imaju prebivalište na području Grada Đakova.

Prijave na natječaj zaprimaju se od 22. veljače do 3. ožujka 2022. godine.

Stipendija se odobrava na razdoblje od 1. rujna 2021. do 30. lipnja 2022. godine u visini 500,00 kn mjesečno.

Zahtjev za stipendiju se podnosi na Prijavnom obrascu uz koji treba priložiti i dokumente navedene u natječaju.

Prijavni obrazac s Izjavom o zaštiti osobnih podataka koju je potrebno vlastoručno potpisati dostupne su na mrežnoj stranici Grada Đakova.

Zahtjev punoljetni učenici podnose osobno, a za maloljetne učenike roditelj ili skrbnik.

Za sve informacije zainteresirani prijavitelji se mogu osobno javiti u Ured gradonačelnika, Trg dr. Franje Tuđmana 4, Đakovo, soba br.3.

Natječaj za stipendiranje učenika umjetničkih srednjih škola za 2021./2022. školsku godinu

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo