Dok će svi učenici osnovnih škola u Hrvatskoj, sukladno novom Zakonu o udžbenicima, u školskoj godini 2019./2020. dobit besplatne udžbenike na teret državnog proračuna, Grad Đakovo sufinancira na svom području nabavu radnih bilježnica i ostalog školskog pribora potrebnog za nastavu u spomenutoj školskoj godini. Sve potvrde za nabavku radnih materijala dostavljene su u knjižare, a od danas roditelji i učenici mogu ih, prema određenom rasporedu, ostvariti u sljedećim knjižarama: LIBRO – osnovne škole Vladimir Nazor Đakovo i škola Budrovci DADO – osnovne škole J.A.Ćolnića i škola Đakovački Selci NOVELA – osnovne škole I.G.Kovačić i škola Matija Gubec Piškorevci Potvrde su namijenjene polaznicima osnovnih škola kojih je ukupno 1994.

Izvor: Grad Đakovo