Sustav odvoza i zbrinjavanja otpada privatnih i poslovnih korisnika na području Đakova do kraja kalendarske godine bit će potpuno usklađen s nacionalnim modelom gospodarenja otpadom i europskim direktivama. Osim što pridonosi održivome razvoju, zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, novi sustav u svojoj ekonomskoj komponenti korisnicima otvara prostor za uštede, a u istom trenutku omogućuje pravilno zbrinjavanje osnovnih, ali i najčešćih vrsta otpada poput papira, kartona i plastike, plastične ambalaže i organskog otpada primarnim razvrstavanjem. Tako će se javna komunalna usluga već od studenog u varijabilnom dijelu cijene plaćati u skladu s mjesečnim brojem pražnjenja posude za miješani otpad, odnosno zelene kante zapremine 120 litara, pa ćemo odgovornom i trajnom selekcijom korisnog i izdvajanjem biorazgradivog otpada u posebne spremnike (ili kompostiranjem u vrtu) smanjiti količinu miješanog otpada, a time i troškove njegovog odvoza i zbrinjavanja koje plaća korisnik.

 

Čipiranje posuda i označavanje bar kodom

Da bi ovako zamišljen sustav funkcionirao, potrebno je posude za otpad označiti čipovima i bar kodovima, što je opsežan proces koji obavljaju Univerzalovi djelatnici. Posjećujući privatne i poslovne adrese korisnika, komunalni su radnici dužni provjeriti uporabno stanje i broj spremnika, čipirati posudu za miješani otpad, a sve posude označiti naljepnicama s pripadajućim bar kodom. Popunjavanjem obrasca o javnoj komunalnoj usluzi svakome se korisniku, zahvaljujući serijskim brojevima, precizno pridružuju posude kojima raspolaže, potvrđuju njegove obveze i obveze pružatelja usluge (Univerzala, op.a.), no i definira cijeli postupak gospodarenja otpadom. Najviše se pitanja sugrađana odnosi na nedostatak posuda za plastiku, kojih manjka oko 5.000.

 

Korisnicima uskoro posude koje nedostaju

Dobra je vijest, međutim, da će Univerzalovi korisnici do jeseni dobiti sve posude koje im nedostaju bez plaćanja ikakve naknade, čemu valja pridodati kompostere ili smeđe spremnike za organski otpad. Spremnike za odvojeno prikupljanje otpada na adresama korisnika, u budućem reciklažnom dvorištu u Gajevoj ulici 31 i na javnim površinama osigurava Fond za zaštitu okoliša. Njihova će se nabava financirati s 85% bespovratnih europskih sredstava, dok će razliku do pune cijena spremnika pokriti Grad.

Kada na snagu stupi nova formula za izračun cijene osnovne komunalne usluge, određena Uredbom o gospodarenju otpadom, Univerzalov mjesečni plan odvoza, koji građani već jako dobro znaju, ostaje nepromijenjen, osim što će se redovnom odvozu miješanog otpada pridodati tjedni odvoz biorazgradivog otpada pohranjenog u smeđe posude, doznajemo u gradskom komunalcu.
Autor: Danijel Geošić