Prije tjedan je dana otvoreno Reciklažno dvorište Đakovo, komunalni objekt namijenjen kontroliranom odvojenom sakupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju manjih količina otpada po vrstama. Najzastupljeniji su u praksi otpadni papir i karton, plastika, ambalaža od papira i plastike, metal, staklo i staklena ambalaža, tekstil (odjeća i obuća), elektronički i električni otpad, krupni i građevni otpad, baterije, akumulatori i gume.

Za građane je usluga reciklažnog dvorišta besplatna. Neophodno je, međutim, imati korisničku karticu koja služi evidenciji korisnika i otpada koji svaki korisnik donese, što je važno napose zbog ograničenja u zaprimanju pojedinih vrsta otpada; primjerice građevnog i krupnog otpada, stakla, drveta, boja i tonera. Karticu za svoje kućanstvo građani mogu podići u Univerzalovoj Upravi, od ponedjeljka do petka od 7 do 15 sati.

Otvorenjem Reciklažnog dvorišta Đakovo u Gajevoj 31, vrlo dobro prihvaćenog među građanima, porastao je standard komunalne usluge zbrinjavanja otpada i učinjen još jedan korak naprijed k uspostavi učinkovitog sustava gospodarenja otpadom i u našem gradu.

Izvor: Univerzal Đakovo