Valja se prvi asfaltni sloj i bruji građevinska mehanizacija u novom reciklažnom dvorištu u Ulici Ljudevita Gaja 31. Namijenjeno razvrstavanju te privremenom skladištenju osnovnih i posebnih kategorija otpada, iskoristivih komponenti komunalnog otpada, ali i opasnog otpada koji primarnim razvrstavanjem izdvoje kućanstva i manji gospodarski subjekti, reciklažno je dvorište, pružajući mogućnost za pojačano odvojeno prikupljanje otpada i smanjenje broja divljih odlagališta, impuls uspostavi koncepta kružne ekonomije.

Bespovratna sredstva za gotovo 90 posto investicije

Investitor, koji je za ovaj projekt osigurao nepovratnih dva milijuna kuna iz europskoga Kohezijskoga fonda i još 287.000 kuna Ministarstva regionalnoga razvoja, Grad Đakovo, cijelu će investiciju vrijednu 2,6 milijuna kuna “zatvoriti” s tek 11 posto vlastitih sredstava, a objekt po dovršetku predati na upravljanje svomu komunalcu Univerzalu. Izvođač radova Osijek Koteks sve će dovršiti do kraja godine, međutim prvo pravo i visokoorganizirano reciklažno dvorište bit će potpuno opremljeno i za korisnike otvoreno od ožujka.

Ondje će se, na površini od 2.500 kvadrata, privremeno skladištiti: papir i karton, staklo, plastična ambalaža, tvrda plastika, ambalaža od boja, tiskarska boja, ljepila, smole, dotrajala električna i elektronička oprema i uređaji, plastična folija, metali, biorazgradivi i glomazni otpad, tekstil, istrošene gume, filtri za ulja, akumulatori i baterije, fluorescentne cijevi, otpadna maziva i ulja i lijekovi.

Poveznica između građana, komunalca i oporabitelja

– Reciklažno dvorište ima važnu ulogu u održivome sustavu gospodarenja otpadom koji razvijamo u cijeloj Hrvatskoj, ali i za lokalnu sredinu, za Đakovo, jer je poveznica između građana, Univerzala koji skuplja i zbrinjavanja otpad korisnika i ovlaštenih oporabitelja. To je kontroliran, čist i uredan prostor, svojevrsni eko-punkt, otvoren svim malim korisnicima za sve vrste otpada koje se ne mogu zbrinuti na kućnome pragu ili bar ne u većim količinama, kaže Univerzalov direktor Stjepan Ripić. Objašnjava kako nema mjesta pojedinim komentarima kakvi se mogu čuti o reciklažnom dvorištu kao “odlagalištu” u centru grada, u blizini Strossmayerova perivoja i katedrale, već da je riječ o ulaganju o održivi razvoj, bez ikakvog štetnog utjecaja na neposredni okoliš.

Za svaku su vrstu otpada predviđeni spremnici u skladu sa zakonskom regulativom i svim potrebnim certifikatima; primjerice, problematičan će otpad biti u natkrivenim regalima, a glomazni metalni i nemetalni otpad na betonskome platou pod nadstrešnicom. Otpad će iz dvorišta preuzimati ovlašteni otkupljivači. Objekt s prijemnom kućicom za radnike, nadstrešnicom i stalnim videonadzorom bit će osvijetljen, zaštićen panelnom ogradom, s tri parkirališna mjesta i kolnim ulazom u Gajevu ulicu.

Danijel Geošić, foto: Univerzal