Poučeni iskustvima rada reciklažnog dvorišta u Gajevoj, koje je otvoreno u lipnju 2019. godine, i prateći Nacionalni plan gospodarenja otpadom u Gradu Đakovu odlučili su se na izgradnju drugog reciklažnog dvorišta koje će se nalaziti na Vitici.

Reciklažno dvorište Vitika bit će nešto i veće od onoga u Gajevoj, moći će zbrinuti više vrsta otpada, a izgradnji samog dvorišta prethodila je izgradnja pristupne ceste s vodovodnom i hidrantskom mrežom, odvodnjom i rasvjetom. Milijun kuna za pristupnu cestu osigurala je Osječko-baranjska županija, a razliku od 300.000 kuna financirao je Grad.

Na početnoj konferenciji u prosincu 2019. godine predstavljen je projekt gradnje reciklažnog dvorišta Vitika u iznosu od 3.672.143 kuna, od kojih čak 85%, odnosno 3.037.171 kuna financira EU iz Kohezijskog fonda za financijsko razdoblje 2014.-2020..

Na početnoj konferenciji govorili su gradonačelnik Marin Mandarić, zamjenik osječko-baranjskog župana Petar Lagator i direktor Poduzetničkog centra Ivan Šetka.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan je u veljači 2020. godine u Maloj gradskoj vijećnici, a potpisali su ga Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i gradonačelnik Grada Đakova Marin Mandarić. Ugovorom je Gradu osigurano više od 3 milijuna kuna bespovratnih sredstava za Vitiku.

Nakon što se dovrši Reciklažno dvorište Vitika, Đakovčani i mještani prigradskih naselja otpadni će papir, plastiku, staklo, metal, tekstil i još 40-ak vrsta otpada nastalog u kućanstvu besplatno zbrinjavati u reciklažnom dvorištu na Vitici.

Reciklažno dvorište Vitika bit će dano na upravljanje tvrtki Univerzal d.o.o. kao ovlaštenom koncesionaru u vlasništvu Grada. Usluga je građanima potpuno besplatna, no otpad moraju dovoziti sami. U sve su mogućnosti Dvorišta upućeni kroz edukacije koja su održane u mjesnim odborima, a bit će informirani i putem letaka koje će dobiti uz račune za odvoz otpada.

Ovaj članak financiran je sredstvima iz Kohezijskog fonda Europske unije.

Igor Kretonić