PETAK – 29. lipnja 2018.
19:30 – 21:00
PUČKO CRKVENO PJEVANJE
Katedrala sv. Petra
ŽPS „Vranovkeˮ Vranovci-Bukovlje
„Pučke pjevačice crkve sv. Lovreˮ Baranjsko Petrovo Selo
MPS „Stanariˮ Cvelferija
KUD „Prigorjeˮ Križevci
ŽPS „Drugeˮ Strizivojna
MVS „Bećarineˮ KUD-a „Tenaˮ Đakovo
ŽPS KUD-a „Ogranak seljačke slogeˮ Posavski Bregi
MPS „Strossmayerˮ Strizivojna
ŽPS „Podgoračaniˮ Podgorač
ŽVS „Klencariceˮ Horvati, Zagreb
ŽPS „August Šenoaˮ Pečuh, Mađarska

UTORAK – 3. srpnja 2018.
19:30 – 21:00
ĐAKOVŠTINA U PJESMI I PLESU
Trg J. J. Strossmayera
KUD „Vesela šokadijaˮ Lapovci
KUD „Širokopoljacˮ Široko Polje
KUD „Zoraˮ Piškorevci
KUD „Vesela šokadijaˮ Koritna
KUD „Kuševacˮ Kuševac
KUD „Gorjanacˮ Gorjani

KUD „Kondrićaniˮ Kondrić
KUD „Slavonijaˮ Đurđanci

SRIJEDA – 4. srpnja 2018.
19:30 – 21:00
ĐAKOVŠTINA U PJESMI I PLESU
Trg J. J. Strossmayera
KUD „Milko Cepelićˮ Vuka
KUD „Veseli šokciˮ Punitovci
KUD „Drenjanciˮ Drenje
KUD „Hrvatska čitaonicaˮ Selci Đakovački
KUD „Ledinaˮ Gašinci
KUD „Slogaˮ Satnica Đakovačka

P E T A K – 6. srpnja 2018.
21:00 – 22:30
Scenska slika
Trg J. J. Strossmayera
SVEČANO OTVARANJE 52. ĐAKOVAČKIH VEZOVA
Program: „OVDJE JE MOJA DOMOVINAˮ

S U B O TA – 7. srpnja 2018.
18:30 – 20:30
NASTUP GOSTUJUĆIH SKUPINA
Strossmayerov park
HKUD „Sarajlijeˮ Tomislavgrad, BiH
KUD „Dicmoˮ Dicmo-Kraj
St. Anthony’s Kolo Club “Croatiaˮ and Croatian Children’s School Los Angeles, SAD
(Kolo klub „Croatia” sv. Ante i Hrvatska dječja škola sv. Ante u Los Angelesu)
KUD „Mosorˮ Gata
HKUD „Fra Petar Bakulaˮ Posušje, BiH
KUD „Komaštreˮ Ogorje
KUU „Miljevciˮ Miljevci
FA „Hrvatska zoraˮ Melbourne, Australija
KUD „Sveti Ilija župa Kljaciˮ Kljaci
Tamburaško-plesna skupina „Hrvatska lozaˮ Chicago, SAD
KUD „Zvuci kamena i kršaˮ Imotski
KUD „Osojnikˮ Osojnik
KUD „Dikovačaˮ Zmijavci
Ukrajinsko kulturno – prosvjetno društvo „Ukrajinaˮ Slavonski Brod
KUD „Sveti Ivan Krstiteljˮ Gorica

21:00 – 22:00
PREDSTAVLJANJE ZEMLJE PARTNERA
Koncertni program Nacionalnog centra narodne kulture „Muzej Ivan Hončar” iz Ukrajine:
Dječja folklorna skupina „Oreliˮ i Folklorna skupina mladih Nacionalnog centra narodne
kulture „Muzej Ivan Hončarˮ, Kijev, Ukrajina
(Children’s folk group “Oreli” and Youth folk group of the National Center of Folk Culture
“Ivan Honchar Museumˮ, Kyiv, Ukraine)

N E D J E L J A – 8. srpnja 2018.
8:30 – 10:30
SVEČANA POVORKA SUDIONIKA 52. ĐAKOVAČKIH VEZOVA
I. Konjanik
Zastave
RH (u sredini)
Osječko-baranjska županija (desno)
Grad Đakovo (lijevo)
Europska unija (iza)
Đakovački vezovi (iza)
II. Mažoretkinje KUD-a „Skladˮ Đakovo
III. Puhački orkestar DVD-a Đakovo / Puhački orkestar DVD-a Retfala
Osijek
IV. Natpis: 52. Đakovački vezovi
V. Grb Đakovačkih vezova
VI. FOLKLORNE SKUPINE:

P O V O R K A
1. KUD „Širokopoljacˮ Široko Polje
2. HFA „Vukovarˮ Sydney, Australija
3. KUD „Sveti Ilija župa Kljaciˮ Kljaci
4. Tamburaško-plesna skupina „Hrvatska lozaˮ Chicago, SAD
5. HKUD „Sarajlijeˮ Tomislavgrad, BiH
6. KUD „Gorjanacˮ Gorjani
7. FA „Hrvatska zoraˮ Melbourne, Australija
8. KUD „Mosorˮ Gata
9. St. Anthony’s Kolo Club “Croatiaˮ and Croatian Children’s School, Los Angeles, SAD
(Kolo klub „Croatia” sv. Ante i Hrvatska dječja škola sv. Ante u Los Angelesu)
10. KUD „Slavonijaˮ Đurđanci
11. HKUD „Fra Petar Bakulaˮ Posušje, BiH
12. KUD „Hrvatska Baštinaˮ Chicago, SAD
13. KUD „Osojnikˮ Osojnik
14. Dječja folklorna skupina „Oreliˮ i Folklorna skupina mladih Nacionalnog centra
narodne kulture „Muzej Ivan Hončarˮ, Kijev, Ukrajina (Children’s folk group “Oreli”
and Youth folk group of the National Center of Folk Culture “Ivan Honchar
Museumˮ, Kyiv, Ukraine)
15. KUD „Šokadijaˮ Budrovci
16. KUD „Graničarˮ Čazma
17. KUD „Tenaˮ Đakovo

18. KUD „Komaštreˮ Ogorje
19. KUD „Hrvatska čitaonicaˮ Selci Đakovački
20. KUD „Bijelaˮ Brčko Distrikt, BiH
21. KUD „Voćaˮ Donja Voća
22. KUD „Perkovčaniˮ Novi Perkovci
23. KUD „Kotoribaˮ Kotoriba
24. KUD „Sveti Jurajˮ Duga Resa
25. SKUD „Braće Banasˮ Josipovac Punitovački
26. KUU „Miljevciˮ Miljevci
27. KUD „Kašinaˮ Kašina
28. KUD „Lipaˮ Semeljci
29. KUD „Mihovil Krušlinˮ Šenkovec
30. HKUD „Harkanovciˮ Harkanovci
31. KUD „Kuševacˮ Kuševac
32. FA „Baranjaˮ Beli Manastir
33. KUD „Brodosplitˮ Split
34. KUD „Berislavićˮ Novi Grad
35. KUD „Skladˮ Đakovo
36. KUD „Ivan Filipovićˮ Velika Kopanica
37. KUD „Kupljenovoˮ Kupljenovo
38. KUD „Veseli šokciˮ Punitovci
39. KUD „Dicmoˮ Dicmo-Kraj
40. Prva kandžijaška udruga „Kruševica 2010ˮ Kruševica
41. KUD „Ledinaˮ Gašinci
42. IPS „Sokoloviˮ Ravni Kotari, Slivnica
43. KUD „Šokadijaˮ Strizivojna
44. KUD „Grgur Karlovčanˮ Kalinovac
45. KUD „Vesela šokadijaˮ Lapovci
46. KUD „Dikovačaˮ Zmijavci
47. KUD „Slogaˮ Satnica Đakovačka
48. KUD „Zvuci kamena i kršaˮ Imotski
49. KUD „Zoraˮ Piškorevci
50. KUD „Ljuba vodaˮ Ljubešćica
51. KUD „Milko Cepelićˮ Vuka
52. MKD „Braća Miladinovciˮ Osijek
53. KUD „Vesela šokadijaˮ Koritna
54. KUD „Seljačka slogaˮ Gradište
55. KUD „Ivan Tišovˮ Viškovci
56. KUD „Slavonacˮ Forkuševci
57. KUD „Sveti Ivan Krstiteljˮ Gorica
58. HKD „Napredakˮ Odžak
59. Kuburaška udruga „Maruševecˮ Maruševec
60. KUD „Ogranak seljačke slogeˮ Posavski Bregi

61. KUD „Rečicaˮ Rečica
62. HKC „Bunjevačko koloˮ Subotica, Srbija

VII. Matični klub „Hrvatski ovčarˮ Đakovo
VIII. Četveropreg, dvopreg
X. Svatovske zaprege
XI. Konjanici

N E D J E LJ A – 8. srpnja 2018.
10:30 – 12:00
Strossmayerov park
MEĐUNARODNA SMOTRA FOLKLORA
KUD „Šokadijaˮ Strizivojna
KUD „Bijelaˮ Brčko Distrikt
St. Anthony’s Kolo Club “Croatiaˮ and Croatian Children’s School, Los Angeles, SAD
(Kolo klub „Croatia” sv. Ante i Hrvatska dječja škola sv. Ante u Los Angelesu)
HKUD „Fra Petar Bakulaˮ Posušje, BiH
SKUD „Braće Banasˮ Josipovac Punitovački
KUD „Hrvatska baštinaˮ Chicago, SAD
FA „Hrvatska zoraˮ Melbourne, Australija
HKUD „Sarajlijeˮ Tomislavgrad, BiH
Tamburaško-plesna skupina „Hrvatska lozaˮ Chicago, SAD
HFA „Vukovarˮ Sydney, Australija
HKC „Bunjevačko koloˮ Subotica, Srbija

11:30 – 15:00
SMOTRA FOLKLORA HRVATSKE
KUD „Šokadijaˮ Budrovci
KUD „Rečicaˮ Rečica
KUD „Brodosplitˮ Split
KUD „Mosorˮ Gata
KUD „Osojnikˮ Osojnik
KUD „Dikovačaˮ Dikovača
IPS „Sokoloviˮ Ravni Kotari, Slivnica
KUD „Komaštreˮ Ogorje
KUD „Sveti Jurajˮ Duga Resa
KUD „Mihovil Krušlinˮ Šenkovec
KUD „Dicmoˮ Dicmo-Kraj
KUD „Sveti Ivan Krstiteljˮ Gorica
KUD „Zvuci kamena i kršaˮ Imotski
KUD „Kotoribaˮ Kotoriba
KUD „Ljuba vodaˮ Ljubešćica
KUD „Sveti Ilija župa Kljaciˮ Kljaci
KUD „Ogranak seljačke slogeˮ Posavski Bregi
KUD „Grgur Karlovčanˮ Kalinovac
KUU „Miljevciˮ Miljevci
KUD „Kupljenovoˮ Kupljenovo
KUD „Voćaˮ Donja Voća
KUD „Graničarˮ Čazma
KUD „Kašinaˮ Kašina

15:00 – 17:00
PAUZA

17:00 – 20:00
SMOTRA FOLKLORA SLAVONIJE, BARANJE I ZAPADNOG SRIJEMA

17:00 – 18:30
KUD „Skladˮ Đakovo
FA „Baranjaˮ Beli Manastir
KUD „Ivan Filipovićˮ Velika Kopanica
HKUD „Harkanovciˮ Harkanovci
ŽPS „Skladovkeˮ Đakovo
KUD „Matija Gubecˮ Slavonski Kobaš
KUD „Branimirˮ Bošnjaci
KUD „Slavonacˮ Forkuševci

18:30 – 20:00
MVS „Bećarineˮ KUD-a „Tenaˮ Đakovo
KUD „Berislavićˮ Novi Grad
MPS „Fašiˮ Novi Perkovci
KUD „Josip Šošićˮ Tenja
KUD „Šokicaˮ Slobodnica
KUD „Slavko Jankovićˮ Rokovci-Andrijaševci
KUD „Perkovčaniˮ Novi Perkovci

21:00
„SLAVONIJO, ZEMLJO PLEMENITAˮ
Pozornica u Strossmayerovu perivoju
– Izbor za najbolje nošeno narodno ruho (djevojke, snaše i momci)
– Dodjela nagrada i zatvaranje 52. Đakovačkih vezova

ORGANIZACIJSKI ODBOR ĐAKOVAČKIH VEZOVA
Marin Mandarić, gradonačelnik Grada Đakova, predsjednik
Pavo Cindrić, predsjednik Gradskog vijeća
Robert Francem, zamjenik gradonačelnika
Antun Galić, zamjenik gradonačelnika
Marija Burek, direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Đakova
Tomislav Vuković, predsjednik SAKUD-a Grada Đakova
Ivanka Perković, predsjednica SAKUD-a Đakovštine