Uslijed epidemije Koronavirusa COVID-19 Grad Đakovo pomože svojim sugrađanima i poduzetnicima te je stoga Gradsko vijeće na svojoj 20. sjednici održanoj 31.3.2020. godine telefonskim putem usvojilo Mjere pomoći gospodarstvu i građanima Grada Đakova uslijed epidemije koronavirusa – COVID-19, a koje zajedno s mjerama koje je donijela Vlada RH imaju za cilj olakšavanje narednog razdoblja našim sugrađanima te očuvanje radnih mjesta i osiguravanje likvidnosti poduzetnika i obrtnika.

Ovo je samo prvi dio mjera, a buduće mjere će se prilagođavati sukladno razvoju situacije, u prvom redu u skladu s mjerama i ograničenjima koje propisuje nacionalni Stožer Civilne zaštite te u skladu s dinamikom punjenja proračuna Grada Đakova.

Racionalnom potrošnjom te smanjivanjem rashoda koji nisu nužni za redovno poslovanje, uključujući troškove manifestacija, financiranje neprofitnih organizacija te financiranje izgradnje komunalne infrastrukture, omogućit će se provođenje ovih i budućih mjera za ublažavanje posljedica epidemije Koronavirusa.

Za travanj 2020.., pa do obustave mjere, roditelji koji neće koristiti usluge (dežurstvo) gradskog Dječjeg vrtića oslobađaju se obveze plaćanja programa za djecu rane i predškolske dobi. Dječji vrtići koji djeluju na području Grada Đakova, a čiji su osnivači privatne pravne i fizičke osobe te vjerske zajednice, koji su privremeno obustavili rad, ostvaruju pravo za travanj 2020. na puni iznos dosadašnjeg sufinanciranja cjelodnevnih i poludnevnih programa uz uvjet da zadrže isti broj zaposlenih koji su imali i prije nastupanja mjera obustave rada. “U narednom razdoblju od 3 mjeseca obustavlja se pokretanje postupaka prisilne naplate potraživanja Grada Đakova, osim u slučajevima nastupa zastare potraživanja u tom periodu”, navedena je na telekonferencijskoj sjednici i sedma mjera za pomoć gospodarstvu i građanima.