Općina Levanjska Varoš prepoznala je brigu o okolišu kao važan faktor na putu razvoja. Već smo pisali o osnivanju tvrtke za komunalnu djelatnost Maslačak d.o.o., čija je zadaća briga za okoliš na području čitave općine, a nedavno je općina dobila još jedan bitan faktor u očuvanju okoliša – reciklažno dvorište u Levanjskoj Varoši.

U dogovoru s Univerzalom (koji obavlja djelatnost skupljanja otpada na području Općine Levanjska Varoš) na prostoru igrališta nekadašnjeg nogometnog kluba „Dilj“ u Levanjskoj Varoši 12. svibnja počelo je s radom reciklažno dvorište.

Sve poslove vezane uz reciklažno dvorište obavlja đakovački Univerzal, a montažu kontejnera odradio je lokalni Maslačak, koji će preuzeti brigu održavanja okoliša oko dvorišta.

U njemu se skuplja otprilike 40ak vrsta otpada (staklo, papir, plastika, metal, građevinski otpad, otpad koji sadrži azbest, baterije i akumulatori, razne vrste opasnog otpada, motorna ulja, filteri, antifriz, jestiva ulja i drugo).

Kako bi mogli predavati otpad u reciklažno dvorište Svi građani općine trebaju doći u Općinu i podići kartice koje su im nužne za to. Pomoću tih kartica će se pratiti i evidentirati količine otpada koje je pojedina osoba predala (količine su naravno ograničene ovisno o vrsti otpada).

Reciklažno dvorište otvoreno je svake druge srijede u mjesecu i to prvi termin u mjesecu prijepodnevna smjena, drugi termin u mjesecu posljepodnevna smjena.

Nakon montaže reciklažnog dvorišta, uklonjeni su zeleni otoci koji su bili prethodno postavljeni u svim mjestima Općine pa se mole svi građani da ne ostavljaju otpad na mjestima nekadašnjih zelenih otoka, već da isti donesu u reciklažno dvorište. 

Igor Kretonić
Foto: Općina Levanjska Varoš