U tijeku je postupak nabave za sanaciju cestovnog jarka u Đakovačkoj ulici u Širokom Polju.

Potrebnu dokumentaciju možete pronaći na ovom LINKU

Izvor: Grad Đakovo