Državna cesta DC38, koja povezuje Osječko-baranjsku i Požeško-slavonsku županiju, često je aktualna prilikom brojnih rasprava o rekonstrukciji cesta.

U ovom slučaju posebno je problematičan dio ceste u našoj županiji, točnije dio u Đakovštini između naselja Kondrić i Levanjska Varoš, gdje je cesta vrlo sužena i njome je teško prometovati.

Godinama se već poteže pitanje rekonstrukcije ove ceste pa tako u jednom dokumentu iz 2016. godine možemo pronaći sljedeće:

“Cesta svojim središnjim uzdužnim položajem u Slavoniji od Požege preko Đakova do Vinkovaca čini izuzetno značajan segment u cestovnoj mreži. Izrađena projektna dokumentacija za dionicu od Levanjske Varoši do Kondrića, L= 10.600,00 m. Zbog problema s uknjižbom, neizvjesna je realizacija ovoga projekta.”

Zanimalo nas je kakva je situacija danas, osam godina kasnije, stoga smo se prije gotovo dva mjeseca javili Hrvatskim cestama s pitanjem kakva je sudbina rekonstrukcije ove dionice te dobili sljedeći odgovor:

“Hrvatske ceste ugovorile su izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju državne ceste DC38 od Đakova do Levanjske Varoši, ukupne vrijednosti 800.000,00 kuna. Rok izrade dokumentacije i ishođenja svih akata je 12 mjeseci. Po dovršetku projekta pristupit će se rekonstrukciji iste.”

Po svemu sudeći krenulo se s rješavanjem ovog problema, ostaje samo čekati što će donijeti vrijeme.

Igor Kretonić
Foto: Moje Đakovo