Na jučer održanoj sjednici Županijske skupštine Osječko-baranjske županije za riječ se javila i đakovačka zastupnica iz redova SDP-a, Sanja Bježančević.

Na aktualnom satu postavila je pitanje županu vezano uz smještajne kapacitete županijskih domova za starije i nemoćne te smještajne kapacitete namijenjene onima na palijativnoj skrbi:

“U nekoliko navrata na sjednicama Skupštine Osječko-baranjske županije isticali smo problem predugih lista čekanja u domovima za starije i nemoćne osobe na području naše županije. U prilog tezi samo jedan podatak iz siječnja 2022. godine koji kaže da je lista čekanja županijskog Doma za starije i nemoćne osobe Osijek duga pet godina. Trenutna situacija nije bolja niti u Đakovu, Belom Manastiru i drugim mjestima u okruženju. Nakon zatvaranja niza obiteljskih domova s područja županije, situacija će biti puno gora, a na ovaj problem vezuje se i problem nedostataka kapaciteta za terminalne bolesnike.

Pitanje osiguranja palijativne skrbi iznimno je važno za zajednicu i konačno korisnike takve skrbi i lokalna samouprava mora biti generator razvoja ovog oblika skrbi na svom području. Posebno ako uzmemo u obzir činjenicu da smo jedan od najstarijih naroda u Europi ili pak pokazatelje demografske slike Osječko-baranjske županije prema preliminarnim rezultatima posljednjeg popisa stanovništva. Potreba za skrbi o starima, nemoćnima i (neizlječivo) bolesnima sve je veća, raste broj bolesnika s onkološkim i neurološkim bolestima te onih s raznim oblicima demencije koji zahtijevaju stručnu skrb. U SDP-u smatramo da je dužnost Županije razvijati norme prilagođene specifičnim obilježjima našeg područja, što podrazumijeva interdisciplinarni pristup ovom problemu te osigurati proširenje kapaciteta, kako za prvi problem, tako i za ovaj drugi. Ako izuzmemo pitanje kapaciteta u Našicama koji podrazumijeva tek 10 ležajeva u sustavu palijativne skrbi, što radi Županija Osječko-baranjska po pitanju ovih problema?”, pitala je vijećnica Bježančević.

Župan je obrazložio ukupno stanje, kao i razlike u djelovanju privatnih i domova u nadležnosti županije, a naglasio je kao očekuje da jedan od 10 domova koji se planiraju graditi u RH bude upravo na području naše županije. Rekao je kako palijativna skrb nije u nadležnosti regionalne samouprave, no OBŽ i na tom planu čini što je u njenoj moći.

Igor Kretonić
Foto: Osječko-baranjska županija