Jučer je u Velikoj vijećnici Županijske skupštine u Osijeku održana je 14. sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije, na čijem je dnevnom redu bilo 16 točaka.

Na početku sjednice postavljala su se pitanja i iznosili prijedlozi županu Ivanu Anušiću, a za riječ se javila i đakovačka vijećnica iz redova SDP-a, Sanja Bježančević.

Govorila je o uvođenju obrazovanja za demokratsko građanstvo, odnosno građanskog odgoja i obrazovanja u škole kojima je osnivač županija:

“Različito vrijeme donosi različite izazove koji utječu na kvalitetu života nekog društva i pojedinaca u društvu. Postoje i oni izazovi koji bez sumnje utječu na društveni prosperiteti i zadatak politike je kreiranje mjera za suzbijanje tih izazova, bez obzira na političke pripadnosti.

Porast nasilja, terorizam, prijetnje globalnom miru, međunacionalne i međuetničke netrpeljivosti i diskriminacija, nepovjerenje u demokratske institucije, nezainteresiranost mladih za političke procese… problemi su današnjice koji se u našem društvu ponekad olako shvaćaju i nerijetko stavljaju pod nazivnik ideologije. Jedan od načina na koji se razvijena, prosperitetna društva suočavaju s ovim izazovima svakako je obrazovanje za demokratsko i aktivno građanstvo koje je jamac izgradnje boljeg društva. I upravo u želji da dugoročno stvaramo bolje društvo SDP predlaže da se u škole kojima je Osječko-baranjska županija osnivač uvede obrazovanje za demokratsko građanstvo, odnosno građanski odgoj i obrazovanje. Neke lokalne sredine već imaju svoje modele građanskog odgoja koji se uspješno provode, konačno i Grad Osijek je u toj skupini.

Način na koji bi se građanski odgoj i obrazovanje provodili u organizacijskom smislu – kao izborna nastava, međupredmetno, modularno, kroz projekte i/ili izvannastavne aktivnosti, ovisilo bi i o školama i njihovim kadrovskim i prostornim kapacitetima.

Prihvaćanjem ove inicijative Osječka-baranjska županija može pokazati da uistinu ima političku volju doprinijeti odgoju mladih mislećih ljudi s ciljem smanjenja ranije spomenutih društvenih izazova, a u funkciji izgradnje prosperitetnog društva. Jer ovo je pitanje odgovornosti prema našoj djeci i mladima, ovome kako ih pripremamo za njihovu ulogu u društvu.”

Na njezino pitanje odgovorio je župan Ivan Anušić rekavši kako je predmet građanski odgoj i obrazovanje negdje prisutan, a negdje ne, naglasivši kako to ovisi o školama – žele li ili ne žele dodati ga svojem kurikulumu. Dodao je kako Osječko-baranjska županija nema razrađen program građanskog odgoja ili obrazovanja, ali ga svaka škola može samoinicijativno dodati u svoj kurikulum ukoliko tako odluče.

Igor Kretonić
Foto: Osječko-baranjska županija