Sazvana je 8. sjednica Gradskog vijeća koja će se održati u petak 31. kolovoza s početkom u 9:00 sati. U dokumentu koji se nalazi u privitku možete pogledati dnevni red sjednice.

DNEVNI RED 8. SJ.GRADSKOG VIJEĆA-31.8.18

Igor Kretonić