Sazvana je 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova za petak, 27. travnja 2018. godine u 10.00 sati. Uz već poznato usvajanje zapisnika prethodne sjednice na dnevnom redu naći će se sljedeće stavke: prijedlog godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Đakova za 2017. godinu, prijedlog zaključka o izvješću izvršenja programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Đakova za 2017. godinu, prijedlog zaključka o izvješću izvršenja programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Đakovu za 2017. godinu, prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća ustanova kojima je grad osnivač, prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o izvršenju i ostvarivanju programa javnih potreba u sportu ba području grada za 2017. godinu, prijedlog zaključka o prihvaćanju izvješća o realizaciji programa o djelatnosti raznih udruga na području Grada. Uz navedene prijedloge raspravljat će se i o dodjeli javnih priznanja Grada Đakova za 2018. godinu te o prijedlogu programa socijalne skrbi. Raspravljat će se i o izvješću o programu i financijama organizacijskog odbora 52. Đakovačkih vezova te o gospodarenju otpada u 2017. godini. Rješavat će se i sadašnja problematika grada vezana uz davanje koncesije dimnjačarima na području grada te o razrješenju člana gradskog odbora za ravnopravnost spolova.

Dnevni red i materijale za točke možete vidjeti ovdje.

Autor: I.K.