Đakovački SDP poslao je povodom Međunarodnog dana žena priopćenje koje prenosimo u cijelosti:

“Ovogodišnji Međunarodni dan žena posvećen je ključnoj ulozi uključenosti u postizanju ravnopravnosti spolova te nas poziva na djelovanje u rušenju prepreka, preispitivanju stereotipa i stvaranju okruženja u kojem se sve žene cijene i poštuju. Ovog Dana, ali i svakog drugog potičimo sve da prepoznaju jedinstvene perspektive i doprinose žena iz svih sfera života, uključujući i one iz marginaliziranih zajednica.

Kada nadahnjujemo druge da razumiju i cijene uključenost žena, gradimo bolji svijet. A kada su same žene nadahnute da budu uključene, postoji osjećaj pripadnosti, važnosti i osnaživanja. Kada žene nisu prisutne, moramo pitati: “Ako ne, zašto ne?” Kada su žene diskriminirane, moramo prozvati lošu praksu. Kada tretman žena nije pravedan, moramo nešto poduzeti. I to moramo učiniti svaki put!

Ženama je i dalje ograničen pristup političkim i ekonomskim pozicijama u društvu. Marginalizirane i često suočene s nepravdom i nejednakošću u svom životnom okruženju, radnoj okolini, ali i javnosti, nisu ravnopravne ni kada su u pitanju radna prava, plaće, pravo na dostojanstvenu mirovinu, besplatnu javnu zdravstvenu uslugu, kao i pravo na život bez nasilja, u sigurnom okruženju, bez prijetnji i ponižavanja.

Današnji dan je prilika da čestitamo svim hrabrim ženama koje su se usudile i koje se usuđuju i danas suprotstaviti toj nepravdi i nejednakosti, ali i da ohrabrimo žene na uključivanje na mjesta odlučivanja u društvu. Pozivamo Grad Đakovo da konačno usvoji prijedlog SDP-a o pristupanju Grada Đakova Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini kao i Europsku rezoluciju kojom bi Đakovo postalo mjesto sigurno za žene. Jedini ispravan put i prilika za društveni razvoj je potpuna jednakost, uključenost žena u sve sfere društva te ista prava i prilike za sve.

Na nama je da izgradimo društvo u kojemu će žene biti jednako cijenjene za sva postignuća u životu.

Svim ženama čestitamo 8. mart – Međunarodni dan žena!”

Izvor|Foto: SDP Đakovo