Na 4. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije održanoj 4. studenog 2021. godine župan Anušić prihvatio je inicijativu Kluba vijećnika SDP-a da se u školama kojima je Osječko-baranjska županija osnivač osiguraju besplatne menstrualne potrepštine za djevojke i djevojčice.

Ista inicijativa potom nije uvrštena u Proračun Osječko-baranjske županije za 2022. godinu izglasan na 6. sjednici u prosincu 2021. godine, kao niti izmjene i dopune Proračuna izglasane na 10. sjednici u svibnju 2022. godine. Na istoj se sjednici potom aktualiziralo pitanje ove inicijative na što je župan napomenuo da – „je na inicijatoru prijedloga da dalje lobira za projekt i da on (župan) nema ništa protiv“. Na tragu toga, Klub vijećnika SDP-a u Skupštini Osječko-baranjske županije pisanim putem ponavlja svoju inicijativu i traži da se u školama u Osječko-baranjskoj županiji kojima je ista osnivač, osiguraju besplatne menstrualne potrepštine za djevojke i djevojčice.

Prema preliminarnim istraživanja gradova u Republici Hrvatskoj koji istu inicijativu već provode, a na temelju dostavljenih podataka o broju djevojčica u školama u Osječko-baranjskoj županiji kojima je ista osnivač, bilo bi potrebno osigurati 1.080.000,00 kuna za ovu inicijativu u Proračunu županije. Prema procjenama čelnika županije, bilo bi potrebno osigurati 2.700.000 kuna u Proračunu županije.

Na tragu toga, Klub vijećnika SDP-a u Skupštini Osječko-baranjske županije pisanim putem ponavlja svoju inicijativu i tražimo od župana da ispoštuje vlastitu riječ i u školama kojima je Osječko-baranjskoj županiji osnivač osigura besplatne menstrualne potrepštine za djevojke i djevojčice.

Igor Kretonić
Foto: Osječko-baranjska županija