Udruga za rekreaciju i sport Đakovo, zajedno s Turističkom zajednicom Grada Đakova i Lions Clubom Đakovo u subotu 13. studenog, organizira novu aktivnost akcije “Kretanjem zdravlje” – Šetnju đakovačkim parkovima.

CILJ: Potaknuti građane na što više kretanja u skladu sa svojim mogućnostima

DATUM: 13. studeni 2021.

TRAJANJE: od 9:00 do 14:00

START i CILJ: Korzo

RUTA: Strossmayerov park – Park Ivana Pavića – Park pobjede – Mali park- rutu nije obavezno proći tim redom, bitno je da se u periodu od 9:00 do 14:00 sati posjete kontrolne točke u parkovima, te se pri povratku na Korzo osvaja treća naljepnica u projektu Kretanjem zdravlje.

ZADATAK: Proći zadanu rutu i prikupiti sve kontrolne točke na kojima će čekati volonteri.

SVJETSKI DAN ŠEĆERNE BOLESTI: cilj trećom aktivnosti u suradnji s Lions Clubom Đakovo je i obilježiti Svjetski dan šećerne bolesti koji se obilježava 14.studenog. Većina oboljelih boluje od šećerne bolesti tipa 2 koja se u 80 % slučajeva može spriječiti promjenom životnih navika. Budući da jedan od dvoje oboljelih u svijetu nema postavljenu dijagnozu šećerne bolesti, rano otkrivanje i liječenje su ključni u sprječavanju nastanka komplikacija ove bolesti. Podizanje svijesti o znakovima, simptomima i rizičnim čimbenicima su stoga od velike važnosti za pravodobno otkrivanje šećerne bolesti.

Igor Kretonić
Izvor: Udruga za rekreaciju i sport Đakovo