Završen je prvi krug upisa u srednje škole kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, a u školama je ostalo još malo slobodnih mjesta.

Popis slobodnih mjesta po školama objavljen je na mrežnoj stranici https://srednjeadmin.e-upisi.hr/files/Slobodna%20mjesta.pdf 15. srpnja 2022. godine. Upisni postupak provodi se preko mrežne stranice http://srednje.e-upisi.hr/, kojom kandidati pristupaju Nacionalnome informacijskome sustavu prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ). Postupak za provedbu ljetnog upisnog roka započeo je 23. svibnja 2022. s početkom prijave redovitih učenika u sustav, a zaključit će se 10. kolovoza kada će biti objavljeni i službeni podaci o slobodnim mjestima za jesenski upisni rok. Postupak provedbe jesenskog upisnog roka započet će s 20. kolovozom 2022. godine.

Ono što bismo izdvojili kao relevantne statističke podatke jest taj da je u srednjim školama kojima je osnivač Osječko-baranjska županija od 2.966 upisnih mjesta popunjeno njih 2.574 (87%) što je za jedan postotni bod više od prošle godine.  Ukupan broj slobodnih mjesta u našim školama je 392.

U nastavku možete vidjeti excell tablicu s pregledom brojčanih pokazatelja slobodnih, odnosno popunjenih mjesta u školama kojima je osnivač Osječko-baranjska županija. U tablicu su uvršteni podaci iz strukture upisa prema Odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja o upisu učenika u 1. razred srednje škole u školskoj godini 2022./2023. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_05_57_820.html) te podaci iz objavljenog popisa slobodnih mjesta. Tablica sadrži četiri stranice iz koje se mogu pregledavati podatci razvrstani na:

1. Popunjenost – samo škole
2. Popunjenost – škole i pojedini obrazovni programi
3. Popunjenost gimnazijskih programa
4. Popunjenost strukovnih programa

Izvor: Osječko-baranjska županija
Foto: Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo