Pitanje je ovo za nesavjesne građane koji skoro svakodnevno zeleni otok u Splitskoj ulici, iza bivše Rome, pretvaraju u smetlište na kojemu su spremnici za razdvajanje otpada zatrpani hrpom smeća! Mjesto predviđeno za odlaganje razvrstanog otpadnog papira, plastike, metala, tekstila i staklene ambalaže često je, zahvaljujući niskoj razini građanske kulture gospodarenja otpadom, nalik divljem umjesto urednom odlagalištu. Komade namještaja i vreće s miješanim otpadom nemoguće je ne zateći za “zelenom otoku”. Dokad tako?!

Osim zelenih otoka kod Rome i Spomen doma Mate Korodve, građanima je za otpad kućanstava na raspolaganju usluga besplatnog privremenog zbrinjavanja otpada u Reciklažnom dvorištu Đakovo u Ulici Ljudevita Gaja 31, gdje se zaprima i glomazni otpad koji je zabranjeno ostavljati na zelenim otocima. Otvorenjem reciklažnog dvorišta u gradu zatvoreno je eko-dvorište na odlagalištu Vitika, gdje će se uskoro graditi još jedno reciklažno dvorište za građane Đakova i prigradskih naselja.

Nisu, stoga, u pravu oni koji na stranicama društvenih mreža za “komunalni nered” prozivaju Univerzal ili gradsku vlast, jer je Grad posredstvom svog komunalca svima pružio uvjete za (primarno) razvrstavanje otpada i rast standarda gospodarenja otpadom.

Izvor: Univerzal Đakovo