U subotu, 14. siječnja održan je završni susret Programa usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s darovitim učenicima. Završni modul ove edukacije je bio prilika da uključeni učitelji, pedagozi, psiholozi, ravnatelji i drugi odgojno-obrazovni djelatnici izmijene iskustva, postave pitanja i razgovaraju o izazovima u radu s darovitim učenicima.

Usavršavanje je trajalo od rujna 2022., a u njemu je sudjelovalo deset škola iz Osječko-baranjske i pet škola iz Virovitičko-podravske županije. Ovim usavršavanjem u školama su stvoreni timovi stručni za utvrđivanje darovitosti i pružanje podrške razvoju darovitih učenika, kako bi daroviti učenici razvijali svoje potencijale i odrastali u uspješne i zadovoljne individue. Polaznici Programa prezentirali su dosadašnji rad s visoko motiviranim učenicima, rezultate školskih timova tijekom provođenja programa te su iznijeli planove i programe za budući rad s darovitim učenicima.  Polaznici su pohvalili izvrsnu organizaciju ove projektne aktivnosti Regionalnog znanstvenog centra te stručnost, iskustvo i kvalitetnu suradnju s Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije.

Kako bi se ova stečena znanja još bolje primjenjivala u radu s darovitim učenicima, Regionalni znanstveni centar provodi identifikaciju učenika 4. razreda osnovnih škola OBŽ-a i VPŽ-a na darovitost u STEM području. Nositelj ove projektne aktivnosti je također Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, koji već provodi potrebne aktivnosti kako bi se testiranje učenika uspješno provelo u travnju. Nakon obrade rezultata s visoko motiviranim i darovitim učenicima provodit će se brojne radionice, edukacije i druge aktivnosti u sklopu projekta RZC PAN HR.

Ravnateljica OŠ „Josip Kozarac“ iz  Josipovca Punitovačkog, Sanja Kanisek Kuric i upravni voditelj RZC-a, Darko Ocvirk, su ovom prilikom zahvalili Ivici Zeliću, ravnatelju Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije i Ani Majić, psihologinji Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije te ostalim predavačima ovog programa. Pritom su pohvalili njihovu suradljivost i motiviranost za prenošenje svojih znanja i iskustava. Također su istaknuli izniman angažman Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije na poticanju izvrsnosti učenika, odgojno-obrazovnih djelatnika i obrazovnog sustava.

U zaključku je operativna voditeljica RZC-a, Ivana Lovrić Marić, zahvalila svim sudionicima na sudjelovanju i vrijednom radu, te su svi zainteresirani pozvani da se pomoću poveznice (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGE2OWRhOTgtMjI5Yy00Mzg2LWFlZWQtY2E0Y2RkODMyNWZh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091%22%2c%22Oid%22%3a%222b802898-4653-4b30-8650-af8e03dde572%22%7d) priključe online konferenciji u četvrtak, 19. siječnja 2023. godine, na kojoj će se predstaviti rad RZC-a na jačanju kompetencija u području STEM-a, IKT-a, poduzetništva i aktivnog građanstva kroz raznovrsne aktivnosti za učenike, odgojno-obrazovne djelatnike i ostale suradnike.

Projekt RZC PAN HR financira se iz Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške, iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga Jačanje STEM vještina u osnovnim školama i razvoj regionalnih znanstvenih centara za osnovnoškolski odgoj i obrazovanje u STEM području, a vrijeme provedbe je od srpnja 2022. godine do travnja 2024. godine.

Foto: ustupljena fotografija