Kvalitetne ceste odavno su već postale civilizacijski standard, stoga itekako veseli informacija o rekonstrukciji državne ceste Đakovo – Vinkovci, za čiju je dionicu Đurđanci – Vođinci nedavno raspisan i javni natječaj.

Na tragu ove informacije odlučili smo provjeriti kakve radove u 2023. godini možemo očekivati na cestama Đakovštine koje su u nadležnosti Osječko-baranjske županije, odnosno Uprave za ceste Osječko-baranjske županije pa smo im se odlučili obratiti porukom.

Naš upit vrlo je brzo obrađen te smo od gospodina Tihomira Glavaša iz Uprave za ceste OBŽ dobili sljedeći odgovor:

Kroz program građenja županijskih i lokalnih cesta planira se:

    – završiti rekonstrukciju dijela lokalne ceste LC 44099 na dionici Paučje – raskrižje sa lokalnom cestom LC 44117 (za Milinac) u ukupnoj dužini od 1,66 kilometara koja je otpočela u 2022. godini. Ukupna ugovorna vrijednost radova rekonstrukcije ove dionice je 4.481.633,42 kune;

    – otpočeti sa rekonstrukcijom lokalne ceste LC 44117 za naselje Milinac u dužini od 1,658 kilometara i završiti rekonstrukciju u 2024. godini. Planirana vrijednost radova je 5.000.000,00 kuna

    – na lokalnoj cesti LC 44133 na dionici od naselja Pisak prema naselju Đurđanci izgraditi novi most i prilaze mostu sa obje strane mosta u dužini od 0,177 kilometara. Planirana vrijednost radova je 2.600.000,00 kuna, a kompletni radovi planirano je da se izvedu u ovoj godini.

Kroz program izvanrednog održavanja cesta planira se obnoviti stare asfaltne kolnike novim asfaltnim slojem na jednoj dionici županijske ceste i jednoj dionici lokalne ceste na području Đakovštine:

    – obnova asfaltnog kolnika dijela županijske ceste ŽC 4202 od Soljaka prema Strizivojni u dužini od 1,5 kilometara i planiranoj vrijednosti radova u iznosu 1.010.000,00 kuna     – obnova asfaltnog kolnika dijela lokalne ceste LC 44124 od Kućanaca Đakovačkih prema Preslatincima u dužini od 1,65 kilometara i planiranoj vrijednosti radova u iznosu  935.000,00 kuna.

Igor Kretonić
Foto: arhiva