O B A V I J E S T

Dana 10. ožujka 2020. godine Stožer civilne zaštite Grada Đakova održao je svoju sjednicu, vezano uz poduzimanje potrebnih mjera za suzbijanje koronavirusa. Naime, članovi Stožera su jednoglasno prihvatili Zaključke donesene na istoj, a koji se odnose na obvezu organizatorima događanja na području Grada Đakova da slijede ažurirane upute Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo s ciljem sprečavanja širenja koronavirusa te da za odobrenje odnosno mišljenje o organizaciji događanja kontaktiraju Županijski centar 112 Osijek.

Isto tako, na predmetnoj sjednici odlučeno je da će se plakati s uputama o zaštiti od koronavirusa postaviti na vidljiva mjesta na području Grada Đakova.

Izvor: Grad Đakovo