Izgradnja školske dvorane u Selcima Đakovačkim već godinama je tema rasprava u Gradu Đakovu, pa je tako bila i prva točka sastanka župana Ivana Anušića i gradonačelnika Đakova Marina Mandarića i njihovih suradnika održanog danas, 27. ožujka 2018. godine u sjedištu gradske uprave. Međutim, prvi put o toj točki nije se detaljno raspravljalo jer – gradnja je počela i odvija se planiranom dinamikom! Naime, Osječko-baranjska županija ugovorila je 20. studenoga 2017. godine s tvrtkom Zuber d.o.o. Višnjevac radove na izgradnji dvorane u vrijednosti 6.073.056,70 kuna, i to na rok od tri godine od uvođenja u posao (rok za završetak radova je prosinac 2020.godine). Izvođaču je već isplaćeno 943.788,02 kuna (15,54 % ugovorenog iznosa), u 2018. godini planirano je uložiti 1.777.868,00 kuna, a ukoliko se brže osiguraju sredstva i radovi mogu biti ubrzani te završeni u lipnju 2019. godine, odnosno 1,5 godinu prije ugovorenog roka.

Na sastanku su dominirale teme iz područja školstva. Dobra je vijest tako i da će se tartan staza na školskom igralište srednje Ekonomske i Strukovne škole postaviti u roku od 30 dana, dakako od dana uvođenja izvođača u posao za što se čeka stabilne vremenske uvjete, a sredstva (330.000 kuna) su osigurana. Najveće su investicije ipak na području energetske obnove zgrada na području školstva, za što je prošle godine uloženo četiri milijuna kuna, a ove godine realizirat će se projekti vrijedni čak 13 milijuna kuna, što su zajednička sredstva Fonda za zaštitu okoliša i Osječko-baranjske županije.

Još mjesec-dva ostat će otvoreno pitanje hoće li se zgrada Ekonomske škole „Braća Radić“ Đakovo dograđivati ili će se graditi nova zgrada. Naime, Županija je još 2008. godine u svoj Plan uvrstila izradu projektne dokumentacije za izgradnju te škole sa sada 533 učenika u 23 razredna odjela jer u istom objektu djeluju dvije srednje škole te nedostaje prostora.

– Nakon nekoliko planiranih lokacija, Grad Đakovo je 3. lipnja 2016. godine ugovorom prenio školi u vlasništvo zemljište za izgradnju nove škole u blizini Doma za starije i nemoćne. Izrađeno je idejno rješenje te se nakon njegova usvajanja može pokrenuti izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole. S obzirom na ideju dogradnje još jednog kata na postojećem objektu škole, naručeni su geoistražni radovi i istražni radovi konstrukcije kako bi se utvrdila nosivost postojećeg objekta. Radovi bi trebali biti gotovi do polovice travnja 2018. godine, pa bi se temeljem izrađenog elaborata krajem travnja razmotrile mogućnosti dogradnje. Dakle, pričekat ćemo još kratko vrijeme i odlučiti se za najkvalitetnije i optimalno rješenje, što je naša odgovornost kao osnivača i investitora – istaknuo je župan Anušić te naglasio da je dužnost župana preuzeo 12. lipnja 2017. godine i od tada je i po ovom pitanju povukao samo konkretne poteze, koji će dovesti i do skorog konačnog rješenja.

U narednom razdoblju donijet će se i odluka o budućnosti Glazbene škole koja sada djeluje u podrumskim prostorijama Osnovne škole I. G. Kovačića, a pripremljeno je idejno rješenje, nakon čijeg usvajanja može početi izrada projektne dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole. Predlaže se i dogradnja Osnovne škole Vladimira Nazora, i to u prvoj fazi na 1.200 četvornih metara prizemlja i prvog kata, a potom i u slučaju potrebe i drugog kata. Razmotrit će se i mogućnost izgradnje novog igrališta na otvorenom u Piškorevcima.

Za Grad Đakovo važan je i projekt adaptacije prostora Doma zdravlja Đakovo vrijedan 5,7 milijuna kuna, odnosno prenamjena prostora bivšeg rodilišta u prostore sa sedam specijalističkih ordinacija. Sredstva su osigurana, radovi su počeli u prosincu prošle godine, a planirani završetak projekta je 1. lipnja 2020. godine.
Nakon sastanka župan Anušić i gradonačelnik Mandarić posjetili su Dom zdravlja te se izravno informirali o tijeku radova, a usput su se uvjerili i u prometne probleme koji su nastali nakon uređenja središnjeg trga ispred katedrale. Naime, do tada sporedne ulice postale su glavni obilazni pravci, za što nisu primjerene kvalitete. Stoga gradska uprava predlaže niz projekata u prometu, osobito rekonstrukciju križanja ulice Vladimira Nazora i Ivana Mažuranića. Kako su ove ulice u nadležnosti Županijske uprave za ceste, na sastanku je naglašeno kako je dodatni problem obnove cesta nastao zbog izgradnje kanalizacija, uslijed čega se odgađa obnova kolnika. Taj problem će biti aktualan i u narednom razdoblju jer – kako kaže Mandarić – slijedi rekonstrukcija kanalizacije na području četvrtine grada i tri prigradska naselja. Razmatra se i obnova cesta Selci Đakovački – Gašinci, ceste Široko Polje – Semeljci, no sada je sigurno da će se uz potporu Županije graditi nerazvrstana cesta do deponije smeća Vitika u dužini 498 metara te trasa vodovodne mreže paralelno s tom cestom u dužini 515 m. Grad Đakovo je prijavio taj projekt vrijedan milijun kuna na Javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u komunalnu, društvenu i povezanu infrastrukturu za podizanje kvalitete života stanovnika na području OBŽ u 2018. godini, a župan najavio potporu.

Čelnici Đakova informirali su župana i o projektima u kulturi koje su za županijske potpore prijavili Centar za kulturu Đakovo, Gradska knjižnica i čitaonica te Muzej Đakovštine, dogovorena je suradnja Đakova u županijskom prijektu Panonian folklor fest, kao i na Festivalu nematerijalne baštine, turističkih manifestacija, atrakcija i destinacija u Vukovaru.