Danas slavimo blagdan Sveta tri kralja

“Tri su kralja idrila,Da b“ Isusa vidila.Mnogi goru projdoše,Dok u Betlem dojdoše.Kad u Betlem dojdoše,To Isusa nađoše,I njemu se klanjaše,Bogu hvalu davaše,Svetan Divan Marijan.” Danas slavimo blagdan Sveta tri kralja ili Bogojavljenje. Jeste li znali da je...