LAG “Strossmayer” vratio drenak u Drenje

LAG “Strossmayer” vratio drenak u Drenje

Prvi pisani tragovi o Drenju sežu u 15. st. točnije 1406. godinu kada se spominje Drenjansko brdo kao Drenowch Mons što bi u slobodnom prijevodu značilo šuma drenka na brdu. Ovo je jedna zanimljiva i manje znana priča kako je Drenje dobilo ime po drenku, kako se u...