U cijelosti obnovljena četiri dječja igrališta

U cijelosti obnovljena četiri dječja igrališta

Od prosinca 2019. godine do danas na području Grada Đakova u cijelosti su uređena, odnosno obnovljena četiri postojeća dječja igrališta na način da je izvršeno postavljanje novih igrala, postavljanje anti-stres podloge, postavljena je i nova komunalna oprema tj. klupe...