Provedbeni program Grada Đakova za razdoblje 2021. – 2025. godine

Provedbeni program Grada Đakova za razdoblje 2021. – 2025. godine

Provedbeni program Grada Đakova za razdoblje 2021. – 2025. godine predstavlja kratkoročni akt strateškog planiranja koji Grad Đakovo prvi puta izrađuje i donosi u skladu s odgovarajućim odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem RH....