Tena Rakonca iz Ćolnićeve briljirala na Lidranu

Tena Rakonca iz Ćolnićeve briljirala na Lidranu

Županijska smotra Lidrano 2021 upriličena je i ove iznimno komplicirane godine, 18. ožujka, ali je samo samostalni scenski nastup bio uživo, dok su se svi ostali izrazi održali preko mreže. Dva predstavnika na županijskoj smotri imala je i đakovačka škola...