Nastavlja se uspješan tjedan za hrvatsku kulturnu baštinu pa je tako na sjednici UNESCO-ova Međuvladinog odbora za nematerijalnu baštinu u marokanskom gradu Rabatu, održanoj prvog prosinca, na Reprezentativni popis nematerijalne baštine čovječanstva upisana multinacionalno nominirana „Tradicija uzgoja lipicanaca (Lipizzan horse breeding traditions)“. 

Inicijativu za izradu multinacionalne nominacije pokrenula je 2017. godine Slovenija, a koordinirani rad na izradi nominacijskog obrasca tijekom 2018. i 2019. godine okončan je predajom multinacionalne nominacije u ožujku 2020. godine. Uz Sloveniju i Hrvatsku pridružene su i Austrija, Bosna i Hercegovina, Mađarska, Italija, Rumunjska i Slovačka.
 
Lipicanska pasmina konja uzgojena je u ergeli Lipica (danas Republika Slovenija), po kojoj je pasmina i dobila naziv. Ergelu je osnovao austrijski nadvojvoda Karlo II. 1580. godine radi uzgoja voznih i jahaćih konja za potrebe Bečkog Dvora. Osnutkom  ergele počinje i oblikovanje lipicanske pasmine, jedne od najstarijih pasmina konja u Europi, čije su osobine usavršavane pomnom selekcijom. Lipicanci se i danas u većem broju uzgajaju na području nekadašnje Habsburške, kasnije Austro-Ugarske, Monarhije.
 
Na našem području lipicanci su uzgajani  već oko 1700. godine u ergeli grofa Andrije Jankovića u Terezovcu (današnjem Suhopolju) kod Virovitice. Danas su na hrvatskom uzgojnom području lipicanci najviše zastupljeni u Slavoniji, Baranji i Srijemu.
 
Uzgoj lipicanaca u Hrvatskoj provodi se u dva oblika: uzgoj u državnim ergelama i tradicijski uzgoj u seoskim gospodarstvima. Između oba načina postoji uska povezanost i usklađenost koja se razvija od 19. stoljeća, a posebno je naglašena od 20-ih godina 20. stoljeća kada su osnovane i prve konjogojske seljačke udruge u Slavoniji. Osobitost hrvatskog uzgoja lipicanaca jest u tome što su lipicanci postali dijelom narodnog uzgoja i tradicijske kulture.
 
Tradicije uzgoja lipicanaca u Slavoniji, Baranji i Srijemu u ožujku 2017. godine upisane su u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske: https://registar.kulturnadobra.hr/#/details/Z-6918

Izvor: Ministarstvo kulture i medija RH
Foto: Silvija Butković