U periodu od 15. studenog do 15. prosinca, obilježava se Mjesec borbe protiv ovisnosti u čemu sudjeluje i Policijska uprava osječko-baranjska kroz provođenje nacionalnog preventivnog projekta „Zdrav za 5“ i lokalnih preventivnih projekata „Alkohol, vandalizam i nasilje među mladima“, „Legiranje, ne drogiranje“ te „Sigurnost i zaštita djece na internetu“.

Kako su mladi svakodnevno kroz ostvarene neposredne kontakte izloženi rizičnim ponašanjima koja mogu dovesti do društveno neprihvatljivih ponašanja u obliku kršenja različitih pravnih propisa, preventivne aktivnosti su usmjerene na njihovu edukaciju kako bi se spriječio nastanak i razvitak kažnjivih radnji i društveno neprihvatljivih ponašanja kod mladih, s osvrtom na nove pojavne oblike i načine njihovog počinjenja. 

Danas je izloženost utjecajima masovnih medija, urbane i generacijske kulture sve veća, pa stoga mediji u raznim oblicima mogu postati oružje u borbi protiv ovisnosti te edukacijski instrumentarij za mlađu populaciju kako bi se izbjeglo eksperimentiranje s drogom u samom početku i na taj način preveniralo razvijanje ovisnosti.

Realna situacija je bitno drugačija gdje se promiče imidž problematičnog karaktera, osobe u konstantnom sukobu sa zakon, na ivici života sa sretnim završetcima. Nažalost u stvarnom životu su krajnji ishodi bitno drugačiji, a u konačnici adolescenti kod kojih se tek formira karakter upijaju takve obrasce ponašanja i prihvaćaju ih kao normalne.

Kroz provođenje navedenih preventivnih projekata policijski službenici se dotiču prevencije ovisnosti o alkoholu kao najzastupljenijem i društveno prihvaćenom sredstvu ovisnosti, drogama kako klasičnog tipa tako i drogama modernijeg vremena (sintetski kanabinoidi), kocki i hazardnim igrama te prekomjernom korištenju interneta (društvene mreže, on line igrice) koje je posebno prisutno u trenutno vrijeme pandemije koronavirusa.

U provođenju svih preventivnih aktivnosti u okviru obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, policijski službenici surađuju sa drugim društvenim subjektima kao što su Zavod za javno zdravstvo osječko-baranjske županije, Gradska društva Crvenog križa, osnovnim i srednjim školama sa područja Osječko-baranjske županije te organizacijama civilnog društva koje se bave prevencijom ovisnosti i pružanja pomoći.

Obzirom na trenutnu situaciju sa pandemijom koronavirusa ograničena su postupanja u provedbi aktivnosti obilježavanja Mjeseca borbe protiv ovisnosti, ali se unatoč tome najveći broj uputa i informacija građanima upućuje putem medija koji zasigurno uvelike pridonose prevenciji ovisnosti i stvaranju zdravijeg društva.

PU Osječko-baranjska: Službeno priopćenje za javnost