Novi Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije za mjesec travanj donosi članke različite tematike, a broj otvara uvodnik urednika, doc. dr. Borisa Vulića pod naslovom „O novom Shematizmu“. Urednik je istaknuo odgovornost, zahvalnost, predanje i poniznost kao temeljne misli koje prate novi Shematizam te je, između ostaloga, istaknuo: „Đakovačko-osječka nadbiskupija ima 153 župe u 16 dekanata. Prema podatcima Ekonomata Nadbiskupije za 2018., koji su za nas bili temeljni izvor, naša nadbiskupija broji 431 858 vjernika. Župa s najvećim brojem župljana, njih 14 000, Župa je Svih svetih u Đakovu, a s najmanjim Župa Pohođenja BDM u Branjini – 200 župljana. Svi ti brojevi ukazuju da se u djelu posvećivanja, poučavanja i upravljanja traži golema odgovornost i ozbiljnost, potpomognuta zajedništvom osoba i službi. Neodgovornost spram službe i zadaće prije ili kasnije loše se odrazi na cjelinu. Zato je bolje da nema službi nego da ih se neodgovorno prihvaća i zadržava u osobnim kolekcijama. Naravno da se pojedina služba ili zadaća ne može svakog dana vršiti jednako radosno, ali se svaka baš uvijek mora vršiti odgovorno – dužnosti treba ispuniti, a iza učinjenog valja stajati. Shematizam, koji želi biti sredstvo povezivanja službi i zadaća, na gotovo 480 stranica donosi preko 1000 imena onih koji su na svoj način uključeni u život nadbiskupijske zajednice. Neka te velike brojke budu znak velike odgovornosti svakog čije je ime u njemu zapisano.“

Prvi dio Vjesnika donosi priloge: Bože Odobašića („Isusovo i naše naviještanje pravednosti“); Hrvoja Kalema („Episcopalis communio“); Mladena Parlova (Kristocentrizam kršćanske kateheze); Krešimira Bulata („Katehetski rad u župnim biblijskim skupinama“); Luke Marijanovića („Milko Cepelić (1853.-1920.)“); Željka Čekolja („Štovanje relikvija i njihovo značenje“); Marka Bubala („Opustjela si, Slavonijo, hrvatska krušnice!“).

„Naša kadrovska strategija“ tema je kolumne za svećenike Žarka Relote. Nadbiskup u miru Marin Srakić nastavlja feljton o životu i djelu biskupa Antuna Akšamovića „Sve za vjeru i jedinstvo naroda (15)“, a Zvonko Pažin Liturgijska zborovanja o „Euharistijskom slavlju prema Misalu iz 1962. i Misalu iz 2002. (7)“. Propovijedi su priredili: Petar Maskaljević, Đurica Pardon, Zvonko Pažin, Stjepan Radić, Krešimir Šaf, Pavao Mikulčić i Slavko Vranjković. Euharistijsko klanjanje za prvopričesnike i njihove roditelje osmislio je Josip Filipović, a Dejan Bubalo glazbeni prilog „Zdravo, Tijelo, porođeno“.

Anita Strujić Vladanović piše o „Praktičnoj duhovnosti – temelju bračne stabilnosti“, a u Razgovoru s povodom mr. Marko Grgić razgovarao je s mons. dr. Prosperom Balthazarom Lyimom, pomoćnim biskupom Nadbiskupije Arusha u Tanzaniji.

„Djeca – žrtve suvremenih medija“ tema je kolumne za vjeroučitelje Marine Živić. Pripremu za vjeronaučni sat na temu „Čovjek – tražitelj smisla“ osmislila je Nataša Šantić. Donosimo i četvrti korak Kateheze za odrasle „Evangelizirati: DA – ali kako?“ Lea Tannera, u prijevodu Pavla Madžarevića. Katehetski prilog „Velika subota i vazmeno bdjenje“ te materijal za biblijske zajednice „Vojnik koji postaje svetac – Ignacije Loyolski“ priredio je Krešimir Bulat, a Ivica Čatić razradio je novi ulomak iz Markova evanđelja – „Ozdravljenje gubavca (Mk 1,40-45)“. Dino Klem predstavio je knjigu Ivice Žižića „Marginalije. Zapisi o svećeništvu“.

Informativni dio travanjskog Vjesnika donosi priopćenje s XXII. zasjedanja BK-a BiH i HBK-a; izvještaj i sintezu Pastoralno-katehetskog kolokvija posvećenog katekumenatu, Izjavu o Odluci Ustavnog suda RH u vezi s ustavnošću Zakona o udomiteljstvu Komisije HBK-a Iustitia et pax, a tu su i Odredbe biskupa HBK-a, molitva, ohrabrenja i obavijesti uzrokovane posebnim okolnostima djelovanja zbog sprječavanja širenja zaraze koronavirusom; kao i …izrazi solidarnosti sa Zagrebačkom nadbiskupijom. Među različitim pastoralnim aktivnostima na nadbiskupijskoj i župnoj razini, ističemo boravak mons. Lyime na području Đakovačko-osječke nadbiskupije i njegov posjet brojnim župama – o čemu najbolje govori fotogalerija na omotu broja. Donosimo i izvješće o misnom slavlju uz 60. obljetnicu svećeničkog ređenja mons. Marina Srakića; o đakonskom ređenju Hrvoja Juke, DI te slavlju rubinskih i dijamantnih zavjeta redovnica Družbe Milosrdnih sestra Sv. Križa. Omot broja, uz fotogaleriju, obavještava o završetku prve faze digitalizacije Glasnika/Vjesnika te predstavlja i opisuje novi biskupski štap – ovoga puta od bjelokosti – koji je 1875. godine biskupijsko svećenstvo poklonilo biskupu J. J. Strossmayeru za 25 godina njegove biskupske službe.

Izvor: Đakovačko-osječka nadbiskupija