Nakon dvije ekološko – pjesničke rezidencije u organizaciji Art Lab-a i ZMAG-a, Reciklirano imanje u Vukomeriću iznjedrilo je divna prijateljstva, suradnje, pjesničke zbirke, zajednička putovanja. Na tome tragu, ove godine udruga ARLA u suradnji sa ZMAG-om otvara prijave na treći trodnevni pjesničko – ekološki rezidencijski program, ove godine pod nazivom „Siječanj za sjećanje“ na Recikliranom imanju Vukomerić od 15.-17. siječnja 2021. godine.

Ovaj tip rezidencije ima i edukativni i stvaralački karakter. Tijekom tri dana na Vukomeriću odabrani će pjesnici i pjesnikinje dobiti priliku upoznavati dobru ekonomiju, dakle onu ekonomiju koja je dobra, koja podupire kvalitetu života u cijeloj zajednici, stvara obilje prilika i mogućnosti da zadovoljimo svoje potrebe bez ugrožavanja drugih, prihvaća odgovornost, a njeguje solidarnost, pravedno koristi i dijeli resurse te poštuje održivost ekosustava. Kroz predavanje će se predstaviti primjeri dobre prakse u Hrvatskoj, Europi i svijetu.

Za sudjelovanje na rezidenciji nije potrebno predznanje o danoj tematici, kao što nije nužno ni iskustvo pisanja konkretno o ekološkim temama. Ideja je upoznati sudionike/ce s ovim temama, kroz kreativan pristup.

Baš kao što dobra ekonomija poštuje specifičnosti i kontekst te nudi mnogo modela i mogućnosti, tako i tehnike pisanja koje će sudionici programa tijekom ovoga boravka koristiti, nude široku paletu načina stvaranja, izražavanja, oslobađanja kreativne energije, “pronalaženja” poetskog u neumjetničkim tekstovima, kombiniranja likovnog i literarnog. Radionica pisanja temeljit će se na primjeni dijela tehnika koje vežemo uz dadaizam. Što je zajedničko dadaizmu i dobroj ekonomiji? I jedan i drugi pokret usmjeren je na transformaciju postojećih modela u društvu (bilo u umjetnosti ili u ekonomiji). Zajedničko im je i napuštanje uvriježenih normi, fokusiranje na društvene probleme i težnja otkrivanju novih “alata” u razmišljanju i djelovanju. Radionica će rezultirati fanzinom “Poetika dobre ekonomije”. Pjesme koje nastanu na rezidenciji bit će, kao i dosad, objavljene u digitalnoj zbirci.

Odabranim će sudionicima biti osiguran besplatan smještaj na recikliranom imanju Vukomerić, hrana te prijevoz iz Zagreba, a oni koji se prijavljuju izvan Zagreba će vlastitim sredstvima morati pokriti troškove prijevoza do Zagreba.

Prijaviti se mogu svi pjesnici i pjesnikinje, afirmirani/e i neafirmirani/e, do 1. prosinca na mail: [email protected]. Prijavi je potrebno priložiti motivacijsko pismo i tri pjesme (koje ne moraju imati ekološku temu). Nakon završetka prijava pjesnici će biti obaviješteni o rezultatima do 15. prosinca.

Dosadašnji su susreti na Vukomeriću svima ostali u divnom sjećanju, nadahnjujući i topli, a poslužili su i kao motivacija za ponovno okupljanje, za daljnje suradnje i stvaranje.

Digitalna pjesnička zbirka “Tragovi u snijegu”:

Digitalna pjesnička zbirka “Tragovi u snijegu: Sjeme za budućnost”

Izvor: Udruga ARLA