Povodom Nacionalnog dana borbe protiv nasilja prema ženama, koji se u Republici Hrvatskoj obilježava 22. rujna, Županijska organizacija SDP-a Osječko-baranjske županije izdala je priopćenje za medije pod naslovom U Hrvatskoj je prisutno strukturalno nasilje koje zadire u ženska ljudska prava čije ostvarenje bi država trebala jamčiti koje prenosimo u cijelosti:

“Svjedoci smo zadnjih godina sve izraženijeg strukturalnog nasilja, koje zadire u ljudska, a posebno u ženska ljudska prava. Propitkivanje prava na izbor i slobodnog odlučivanja o vlastitom tijelu, ograničavanje reproduktivnih prava, zauzimanja stava da je nasilje unutar četiri zida privatna stvar u koju ne treba intervenirati, izostanak društvene osude nasilja i posljedično težak socio-ekonomski status žena žrtava nasilja nagomilani su problemi koje središnja država sustavno ne rješava, a koji nas obvezuju da glasno kažemo – DOSTA!

Naime, borba protiv rodno uvjetovanog nasilja u Hrvatskoj svela se na sporadične javne istupe uslijed nekog novog šokantnog ubojstva ili premlaćivanja žena. Kontinuirana institucionalna kampanja i edukacija o ovom okrutnom društvenom problemu izostaje, nasilje se i dalje događa u različitim aspektima života, od obiteljskog do društvenog i radnog, što narušava građanska, ekonomska, politička, kulturna i druga prava žena. Procjenjuje se da je u Hrvatskoj svakih 15 minuta fizički zlostavljana jedna žena, a stvarne brojke sigurno su i veće ako uzmemo u obzir činjenicu da većina nasilja, ali i nasilnika ostaje neregistrirana jer žene uslijed straha ne prijavljuju nasilje.

Zato današnji Nacionalni dan borbe protiv nasilja prema ženama koji se obilježava svakog 22. rujna koristimo kao priliku da pozovemo tijela javne vlasti na svim razinama na podršku ženama koje ne smiju ostati same i nezaštićene. Prilika je ovo i za sve nas da razmislimo i odlučimo u kakvom društvo želimo živjeti i kakve temelje stvaramo za buduće generacije. Država mora jamčiti puno ostvarivanje svih ljudskih prava, a ne predvoditi njihovo urušavanje. Za nasilje nema i ne može biti opravdanja, a predanost pravdi i solidarnosti obvezuje nas da i dalje radimo na jačanju i zaštiti prava žena koja počivaju na ravnopravnosti i odsustvu bilo kakvog oblika nasilja, obiteljskog ili strukturalnog.

Sanja Bježančević,

Predsjednica Županijske organizacije SDP-a OBŽ”

Izvor|Foto: Županijska organizacija SDP-a Osječko-baranjske županije