Nadbiskup đakovačko-osječki Đuro Hranić uputio je svim župama i rektorima javnih redovničkih crkava te svim vjernicima i ljudima dobre volje u Đakovačko-osječkoj nadbiskupiji pastoralnu uputu uz nadolazeću Nedjelju Caritasa, 12. prosinca 2021.

Nedjelja Caritasa je akcija koju Hrvatski Caritas tradicionalno organizira na 3. nedjelju Došašća u suradnji s (nad)biskupijskim Caritasima. Na taj dan se Crkva i ljudi dobre volje na poseban način nastoje prisjetiti onih koji su u potrebi, rekao je nadbiskup, pozivajući sve župne urede da se uključe u akciju prikupljanja darova za Caritas.

Pojasnio je kako kolektu provode sve župne zajednice Nadbiskupije prikupljanjem novčanih priloga, a mogu se uključiti i druge ustanove. U prikupljanju se mogu koristiti koverte, kasice, dobrovoljni prilozi na sv. misama, a župnik može predložiti i sa župljanima ostvariti i druge oblike dobrotvornosti. Kasice i koverte su dostavljene dekanatskim podružnicama Caritasa te dalje podijeljene po župama. Kasice se preporuča podijeliti djeci na župnoj katehezi, na misama zornicama i u drugim prigodama, a koverte odraslima poslije euharistijskih slavlja. Župnicima i drugim pastoralnim suradnicima preporučio je da prema mogućnostima u župnim zajednicama organiziraju prikupljanje i drugih vrsta pomoći za ljude u potrebi.

Svećenike je zamolio da na zornicama i drugim liturgijskim slavljima posebnim prigodnim propovijedima podsjete i upute vjernike na darivanje za potrebne, a na sv. misama u nedjelju, 12. prosinca 2021. neka se pročita barem jedan dio Poslanice predsjednika Hrvatskog Caritasa mons. Bože Radoša. Hrvatski Caritas je za ovu prigodu u župe dostavio plakate i materijale za župnu katehezu osnovnoškolaca te se potiču katehete da u tjednu prije Nedjelje Caritasa obrade temu odabranu za ovogodišnje geslo „Radost darivanja – put obraćenja“.

Nadalje, nadbiskup je obavijestio o načinu raspodjele kolekte te je uputio Odbore ŽPV-a za dobrotvornost da najkasnije do konca siječnja dostave pisano izviješće Nadbiskupijskom Caritasu o prikupljenim i utrošenim sredstvima od kolekte. „Molimo župnike, članove ŽPV – Odbora za naviještanje, vjeroučitelje i druge vjernike da na prigodan način o djelovanju Caritasa upoznaju vjernike, da ih animiraju za sudjelovanje kao i za volontiranje u župnom Caritasu“, potaknuo je nadbiskup Hranić, zahvaljujući svim župnicima i njihovim suradnicima, a osobito članovima župnih karitativnih skupina te ljudima dobre volje na dosadašnjem radu i svemu što čine za braću u potrebi.

Pastoralnu uputu nadbiskupa Đure Hranića u cijelosti možete pročitati – OVDJE
Poslanica mons. Bože Radoša za Nedjelju Caritasa možete pročitati – OVDJE.

Izvor: Đakovačko-osječka nadbiskipija
Foto: Moje Đakovo