Veliki korak ka izgradnji sustava odvodnje u Širokom Polju, prigradskom naselja Grada Đakova, učinjen je potpisivanjem ugovora za projekt „„Izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Punitovci za sufinanciranje iz EU fondova“. Ugovor je potpisan sa zajednicom ponuditelja PROVOD – inženyrska společnost i Hidro consult d.o.o., vrijednost mu je 2.879.000,00 kn, a rok izvršenja 3. veljače 2024. godine.

Cilj projekta „Izrada studijske, projektne i dokumentacije o nabavi za poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Punitovci za sufinanciranje iz EU fondova“ je priprema sve potrebne dokumentacije te ishođenje svih suglasnosti, dozvola i rješenja koji su potrebni za izgradnju sustava odvodnje Općine Punitovci, Općine Gorjani i naselja Široko Polje u sklopu Grada Đakova s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda u postotku od 85 posto dok je preostalih 15 posto lokalna komponenta. U sklopu ugovora će biti izrađena studija izvodljivosti, ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš, zatim aplikacijski dokument, izrada Idejnih projekata za mrežu odvodnje, izrada Glavnih projekata za mrežu odvodnje, izmjena i dopuna postojeće projektne dokumentacije, izrada Idejnog projekta uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te izrada dokumentacija o nabavi.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo