Grad Đakovo i ove se godine pridružio nacionalnoj akciji Zelena čistka. Uz Grad Đakovo, odnosno njegov Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam, akciji su se pridružili članovi lovačkih društava „Orao“ Vrbica, „Kuna“ Široko Polje, „Jastreb“ Piškorevci, potom članovi Zajednice športsko ribolovnih udruga Đakova, Vaterpolo kluba Đakovo, Udruge pčelara Đakovština, sudjelovala su i dva gradska trgovačka društva „Univerzal“ d.o.o. i Đakovački vodovod d.o.o., obrt Riokop Đakovo te tvrtke Cesting d.o.o, Imitor d.o.o i Tegrad d.o.o. U akciji je sudjelovalo ukupno 50 sudionika koji su uspjeli počistiti sveukupno devet lokacija. Tri su očišćene djelomično. Preostale lokacije koje su bile u planu za sanaciju, a u okviru akcije nisu očišćene bit će predložene za iduću akciju. Kako vremenske prilike nisu išle na ruku vrijednim volonterima, akcija odvijala od 24. do 26. rujna umjesto kako je najavljeno samo tijekom jednog dana. Ukupno je prikupljeno 7476 kg mješovitog komunalnog otpada koji je na odgovarajući način deponiralo trgovačko društvo Univerzal d.o.o.

Izvor: Grad Đakovo