Gradonačelnik Grada Đakova donio je Odluku o sufinanciranju nabave školskih udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora za 2024./2025. školsku godinu.

Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici od I. – VIII. razreda koji pohađaju osnovnu školu na području Grada Đakova u 2024./2025. školskoj godini i učenici koji imaju zajedno s roditeljem/skrbnikom prebivalište na području Grada Đakova, a pohađaju osnovnu školu na području druge jedinice lokalne samouprave. Grad Đakovo sufinancirat će nabavu školskih udžbenika, radnih bilježnica i ostalog školskog pribora u iznosu od 100,00 eura po učeniku/ci od I. – VIII. razreda osnovne škole.

Sa šest škola koje djeluju na području Grada Đakova potpisan je sporazum, te će škole prikupiti zahtjeve roditelja i dostaviti popise učenika po razredima Gradu Đakovu. Za učenike koji pohađaju osnovnu školu na području druge jedinice lokalne samouprave roditelji/skrbnici mogu podnijeti zahtjev Uredu gradonačelnika (Trg dr. Franje Tuđmana 4, Đakovo).

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo