Upravni odjel za komunalne djelatnosti i prostorno uređenje Grada Đakova obavještava ugostitelje vezano za korištenje javnih površina za terase. Ako ste ugostitelj i planirate koristiti javnu površinu za terase, dužni ste podnijeti uredne zahtjeve sukladno čl. 34., stavak 1. Odluke o korištenju površina javne namjene (Službeni glasnik Grada Đakova broj 15/19. i 3/20.), odnosno u roku od 30 dana prije planiranog dana postavljanja terase.

Kako bi Vam mogli izdati Rješenje o zaposjedanju javnih površina, dužni ste ishoditi suglasnost Županijske uprave za ceste ili Hrvatskih cesta, kao i suglasnost PU Osječko-baranjske.

Odlukom o pomoći gospodarstvu i građanima Grada Đakova uslijed epidemije koronavirusa (COVID-19) Gradskog vijeća odlučeno je da se obveznici plaćanja naknade za korištenje površine javne namjene i poreza na korištenje javnih površina oslobađaju obveze plaćanja za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2020.g.

Izvor: Grad Đakovo