Mjesec dana nakon što je 16. svibnja Univerzal otpočeo odvoz biootpada uočeno je da se stanari zgrada kolektivnoga stanovanja ne pridržavaju uputa o pravilnom odlaganju biootpada, pa komunalni radnici često s biootpadom nalaze plastične vrećice koje je strogo zabranjeno odlagati u smeđe spremnike! Situaciju na terenu ilustriraju fotografije u ovoj objavi, koje je zabilježila naša posada.

Sadržaj vrećice, kako stoji na edukativnom letku, treba istresti u kontejner za biootpad, a vrećicu preporučujemo “ubaciti” u žuti kontejner za plastiku, što je u skladu s pravilima o razvrstavanju kućnog otpada. Biootpad, u zgradama uglavnom kuhinjski, praktičnije je donijeti do kontejnera u plastičnoj posudi ili kantici koja se ponovno može koristiti za istu svrhu.

Odlukom Grada Đakova o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada (Službeni glasnik grada Đakova br. 2/22) za svako je odlaganje komunalnoga otpada u neodgovarajućim spremnicima propisana ugovorna kazna od 200 kuna, koju će Univerzal kao davatelj usluge ubuduće biti primoran naplatiti korisniku, u ovom slučaju višestambenoj zgradi.

Svaki prekršaj, uzrokovan kompromitiranjem biootpada plastikom i ostalim otpadom, bit će dokumentiran službenim zapisnikom, dokazan fotografijom i sankcioniran ugovornom kaznom.

S ciljem izbjegavanja neugodnih situacija i nepotrebnih troškova korisnici javne usluge u višestambenim zgradama trebaju postupati prema uputama za odvajanje otpada i odlaganje biootpada, dostavljenima početkom organiziranog sakupljanja biootpada na sve korisničke adrese.

Izvor|Foto: Univerzal