Zbog potreba izgradnje nove kanalizacijske mreže u Ulici Eugena Kvaternika, od kružnog toka do križanja sa Splitskom uklonjen je cijeli drvored na neparnoj strani ulice. Kako je novo drveće ondje zasađeno u proljeće 2017. umjesto porušenih breza, Univerzal je odlučio pokušati spasiti crvenolisne javore, pa je 30-ak stabala iz Kvaternikove prošlog tjedna presađeno na livadu u blizini crkve Dobrog Pastira u naselju Sjever.

Izvor: Univerzal Đakovo