Uslugu zbrinjavanja kućnog otpada Univerzal je u Reciklažnom dvorištu Đakovo proširio otkupom jednokratne ambalaže s povratnom naknadom! Osim u trgovačkim centrima, na što su navikli, Đakovčani od nedavno plastične i staklene boce te limenke od pića mogu predati svom komunalcu u Gajevoj 37 na novom otkupnom mjestu i odmah zatražiti isplatu povratne naknade na blagajni Univerzalove trgovine, smještene na istoj adresi. Gradski je komunalac, prateći smjernice Pravilnika o ambalaži i otpadnoj ambalaži, lani potpisao ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) o postupanju s ambalažom od pića u sustavu povratne naknade i zajamčenoj isplati te naknade potrošačima za svaku zaprimljenu, propisno označenu ambalažnu jedinicu. Za ove je potrebe nabavljen automatizirani sustav za prihvat boca vrijedan 45.000 € s PDV-om, a Univerzal je investirao i u pripremu tehničkih i prostornih uvjeta koji omogućuju novu uslugu i zadovoljavaju kontrolne kriterije Fonda.

– Predati povratnu ambalažu sugrađani mogu i u našem reciklažnom dvorištu, gdje će prema zaprimljenoj količini odmah dobiti svoj novac, iako info-kampanja o prihvatu ambalaže i trenutačnoj isplati stimulativne naknade, koja je sedam centi za svaku PET i staklenu bocu i limenku, tek slijedi. U protekla smo tri probna mjeseca prikupili 5.500 ambalažnih jedinica, za početak nešto skromnije, no čim se vijest o predaji ambalaže izvan trgovina proširi, za očekivati je rast brojki, prvenstveno zato jer je za potrošače ovo neusporedivo praktičnije i brže rješenje, kaže Univerzalov direktor Stjepan Ripić. Za novu je skupocjenu tehnologiju, sudjelujući u prošlogodišnjem javnom pozivu za poticanje mjera odvojenog sakupljanja otpada, trgovačko društvo ishodilo 40 % subvencioniranih sredstava FZOEU-a, pojašnjava Ripić, što potvrđuje sposobnost i širinu Univerzalove administracije.

Svaki korisnik javne usluge sakupljanja otpada ambalažu može donijeti i predati neovisno o ostalim vrstama otpada kojima služi reciklažno dvorište u radnom vremenu objekta. Čim je preda, sa slipom koji je „ispao“ iz aparata, a na kojem je ispisana predana količina ambalaže i pripadajuća naknada, odšetat će u Univerzalovu trgovinu, gdje će primiti gotovinsku isplatu.

Otpadnu ambalažu građana iz Reciklažnog dvorišta Đakovo preuzima sakupljač i transferira je u centar za gospodarenje ambalažnim otpadom, gdje se obavlja njezina kvantitativna i kvalitativna provjera, prije negoli je preuzme obrađivač.

Izvor|Foto: Univerzal