Dječji vrtić Đakovo raspisao je oglas za upis djece za 2018/2019. pedagošku godinu. Upis se provodi za sljedeće vrtićke programe:
– Redoviti cjelodnevni program vrtića i jaslica i poludnevni (dopodnevni i popodnevni) program vrtića.
– Kraći program kreativnog stvaralaštva djece (igraonica)
– Program predškole.

Zahtjevi za upis djece u redoviti cjelodnevni, poludnevni program vrtića i jaslica te kraći program – igraonicu, podnose se u upravi Dječjeg vrtića Đakova, u ulici Luke Botića 7/A, od 14. do 25. svibnja 2018. god. od 8,00 do 16,00 sati, a moguće ih je preuzeti na internet stranici Dječjeg vrtića Đakovo ili na navedenoj adresi.

Upisi djece u program predškole za djecu školske obveznike rođene od 1. travnja 2012. godine do 31.ožujka 2013. godine, za područje cijeloga grada, vršit će se u upravi vrtića na adresi ulica Luke Botića 7/A od 4. do 8. lipnja 2018. godine, od 8,00 do 16,00 sati.

Upisi djece u program predškole za djecu školske obveznike iz đakovačkih prigradskih naselja (Piškorevci, Budrovci, Đurđanci, Kuševac, Široko Polje, Ivanovci i Selci Đakovački) vršit će se u njihovim osnovnim školama prema obavijestima u školama od 21. do 30. svibnja 2018. godine.

Više informacija pogledajte ovdje: OGLAS-ZA-UPIS-2018-2019

Autor: I.K.