Izolacija znači da se osoba smješta i boravi u posebnoj sobi radi sprečavanja širenja zarazne bolesti. Isto vrijedi i za samoizolaciju, samo se termin izolacija koristi za bolesne osobe, a samoizolacija ili kućna karantena za zdrave. Izolacija je mjera izdvajanja osobe od drugih ljudi koja se primjenjuje prilikom liječenja osoba koje su bolesne i imaju simptome bolesti, u ovom slučaju su to simptomi akutne respiratorne infekcije (barem jedan od sljedećih simptoma: povišena tjelesna temperatura, kašalj, kratak dah odnosno poteškoće s disanjem) uz ispunjene epidemiološke kriterije (boravak u zemljama koje su zahvaćene epidemijom ili bliski kontakt s osobom koja je vjerojatan ili potvrđen slučaj bolesti). Osobe za koje zdravstveni djelatnik postavi sumnju na infekciju virusom COVID-19 hospitaliziraju se uz primjenu mjera izolacije, dijagnostike i liječenja.

Samoizolacija je posebna mjera zdravstvene zaštite koja se provodi temeljem odluke ministra zdravstva. Primjenjuje se na zdrave osobe ( bez simptoma) koje su bile izložene riziku zaražavanja odnosno koje se bile u bliskom kontaktu s oboljelom osobom ili su u posljednja 14 dana boravile u područjima/zemljama s lokalnom ili raširenom transmisijom (prijenosom) koronavirusne bolesti COVID-19, u trajanju od 14 dana od napuštanja zahvaćenog područja ili doticaja s oboljelom osobom. Osnovno pravilo je da treba ostati kod kuće (u kućnoj karanteni/samoizolaciji, a za određena područja strani državljani u organiziranoj karanteni) i izbjegavati fizički bliski kontakt s drugim ljudima. Vrijeme trajanja zdravstvenog nadzora odnosno samoizolacije je 14 dana, zato što inkubacija COVID-19 bolesti (od zaraze do pojave simptoma) može trajati od 2 do 14 dana. Postupci provjeravanja putnika koji ulaze u Hrvatsku definirani su tako da se osigura najveća moguća zaštita zdravlja stanovništva i putnika uz minimalno ometanje međunarodnog prometa.

U samoizolaciju/kućnu karantenu stavljaju se osobe koje su bile izložene koronavirusnoj bolesti, te mogu u sljedećih 2-14 dana oboljeti. Te osobe se podvrgavaju zdravstvenom nadzoru u svrhu što ranijeg otkrivanja eventualnog nastanka bolesti i sprječavanja njezinog širenja. Osoba koja oboli od COVID-19 je zarazna od samog početka bolesti, u vrijeme kada su simptomi blagi, a može biti zarazna i 1-2 dana prije početka bolesti. Svrha kućne karantene/samoizolacije je da u slučaju bolesti osoba ima minimalni broj kontakata u vrijeme zaraznosti, a što je cilj za smanjenje širenja bolesti u populaciji. Ako ste bili izloženi riziku od zaraze novim koronavirusom, ostankom kod kuće štitite svoje prijatelje, kolege i širu zajednicu. Vaš ostanak kod kuće također pridonosi suzbijanju i sprječavanju širenja virusa.

Ako ste u samoizolaciji, a ne živite sami, treba se što više truditi ograničiti kontakte s ostalim članovima obitelji odnosno ukućanima, treba se odvojiti od ukućana, po mogućnosti u zasebnu prostoriju. Nužne kontakte s ukućanima valja ostvarivati pridržavajući se razmaka između ljudi, zajednički boravak u istoj prostoriji neka ne bude duže od 15 minuta i na udaljenosti manjoj od 2 metra.

U tih 14 dana treba izbjegavati bliske fizičke kontakte, poput rukovanja, grljenja, ljubljenja, bliskog razgovora licem u lice… Treba izuzetno paziti na higijenu, ruku, nosa i prostora i prozračivati sve prostorije.

Osoba koja je u samoizolaciji ne treba ići nikuda, odnosno treba biti što je više u kući. Ako izlazi iz kuće, to treba samo kad je baš nužno, što može uključivati bacanje smeća ili drugu nužnu aktivnost te tada izbjegavati bliski kontakt s drugim ljudima, održavati socijalnu udaljenost prema drugim ljudima kod razgovora (ne približavati se na manje od 2 metra u zatvorenim prostorima, odnosno 1 metar na otvorenim) i pri tom treba imati zaštitnu masku preko nosa i usta.

Osobe koje u razdoblju zdravstvenog nadzora u obaveznoj samoizolaciji/kućnoj karanteni od 14 dana (14 dana od boravka u zahvaćenom području izvan Hrvatske ili zadnjeg kontakta s oboljelom osobom) tijekom svih 14 dana ne razviju niti jedan simptom povezan s COVID-19 (povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće s disanjem…) trebaju se telefonski javiti svom izabranom liječniku zadnjeg dana samoizolacije i reći da je prošlo 14 dana samoizolacije i da su zdravi odnosno da nemaju simptome, čime prestaje zdravstveni nadzor i samoizolacija.

Više informacija na ovu temu možete pronaći OVDJE.

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdravstvo