Županijski centar 112 dostavio je Uputu o podnošenju zahtjeva za izdavanje e-Propusnica za obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) i nužne poljoprivredne radove.

  • E-propusnice za potrebe OPG-ova izdaje Ministarstvo poljoprivrede, a zahtjev se podnosi putem linka koji je objavljen na web stranici Ministarstva.
  • Prilikom podnošenja zahtjeva obavezno je navesti razlog zbog kojeg se traži i razdoblje za koje se traži, a koje ne može biti duže od 14 dana.
  • Ako se traži izdavanje e-Propusnica za članove OPG-a, može se podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i maksimalno do 50% članova OPG-a.
  • Ako se traži izdavanje e-Propusnice za samoopskrbna poljoprivredna domaćinstva zahtjev se može podnijeti za nositelja i maksimalno još jednog člana domaćinstva, koji mora imati istu adresu     prebivališta kao i nositelj.
  • Ako OPG traži izdavanje e-Propusnice za sezonske radnike, zahtjev podnosi nositelj OPG-a.

Ako OPG traži izdavanje e-Propusnice za sezonske radnike, zahtjev podnosi nositelj OPG-a.

Izvor: Stožer civilne zaštite Grada Đakova. 
Foto: Kera-Agro