Na prošlogodišnjem zboru mještana u Đurđancima potaknulo se pitanje osnivanje Dobrovoljnog vatrogasnog društva u selu.

Inicijativu je pokrenuo počasni umirovljeni zapovjednik Vatrogasne zajednice Grada Đakova (VZ) Antun Jurman, a naišla je na odobravanje i podršku Grada Đakova, DVD-a Đakovo i njegovog zapovjednika Ivana Klemena, koji je tada naglasio kako su Kuševac i Đurđanci jedina prigradska naselja bez DVD-a.

Kako naglašava Antun Jurman, ovdje nije riječ o osnivanju, nego o ponovnom pokretanju Dobrovoljnog vatrogasnog društva Đurđanci, budući da je ono već osnovan u Đurđancima 1951. i prema dostupnim spisima trajalo do 1963. godine.

Proces obnove DVD-a Đurđanci polako je krenuo u realizaciju te je krajem prošle godine održana osnivačko – obnoviteljska Skupština DVD-a Đurđanci, a ovih dana očekuje se završetak procesa upisa u registar udruga i skori početak rada obnovljenog DVD-a Đurđanci.

Nakon ovoga jedino će još Kuševac na području Grada Đakova biti bez DVD-a.

Igor Kretonić