Na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Đakova, održanoj jučer u velikoj dvorani đakovačkog DVD-a, donesene su ključne odluke koje će oblikovati financijske i razvojne smjernice grada u narednom razdoblju. Glavna točka dnevnog reda bila je usvajanje Proračuna Grada Đakova za 2024. godinu u iznosu od 33 milijuna eura.

Sjednicu je otvorilo izvješće Mandatne komisije o prestanku mirovanja mandata. Vijećnik Dario Raić (HDZ) nastavlja s obnašanjem dužnosti vijećnika, dok zamjeniku Robertu Išasegiju prestaje mandat. Aktualni sat donio je niz pitanja i odgovora, odražavajući trenutne izazove i prioritete građana Đakova.

U okviru dnevnog reda, Vijeće je usvojilo zapisnik s prethodne sjednice te prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Organizacijskog odbora o izvršenju Programa i financijskog plana 57. Đakovačkih vezova, zajedno s financijskim izvješćem.

U sklopu prijedloga I. rebalansa Proračuna za 2023. godinu, Vijeće je podržalo izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture, kao i izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture. Uz to, usvojene su izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju, i tehničkoj kulturi za 2023. godinu.

Dnevni red obuhvatio je širok spektar pitanja, uključujući odluke o naknadama vijećnika, raspisivanju natječaja za prodaju gradskih nekretnina, dopuni odluke o nerazvrstanim cestama, te plan djelovanja Grada Đakova u području prirodnih nepogoda za 2024. godinu.

Također, Vijeće je donijelo odluke o razrješenju i imenovanju članova različitih odbora, stavljanju izvan snage detaljnog plana uređenja “SJEVER II” Đakova, te o izradi urbanističkog plana “SJEVER II”. Prijedlog o raspodjeli sredstava pomoći za ublažavanje posljedica prirodne nepogode i odluke o komunalnom redu i korištenju površina javne namjene također su usvojeni.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova odražava predanost transparentnosti, odgovornosti i planskom pristupu razvoju grada. Usvajanjem Proračuna za 2024. godinu, Vijeće postavlja temelje za daljnji napredak i unapređenje života građana Đakova u narednom razdoblju.

Većina točaka prošla je uz brojne komentare, ponajviše vezanih uz neslaganje oporbenih vijećnika, a čitavu sjednicu možete pogledati ovdje:

Izvor|Foto: Grad Đakovo