Vijeće je 22. svibnja 2018. usvojilo nova pravila EU o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda. Nova uredba potiče održivi razvoj ekološke proizvodnje u EU i nastoji osigurati poštenu konkurenciju za poljoprivrednike i poduzetnike, sprječavanje prijevara i nepoštenih postupaka te poboljšanje povjerenja potrošača u ekološke proizvode.

“Poljoprivredna zemljišta pod ekološkom proizvodnjom više su nego udvostručena u posljednjem desetljeću i još uvijek rastu. Zahvaljujući pravilima koja su danas usvojena, ekološki sektor će i dalje napredovati, a potrošači mogu vjerovati da su ekološki proizvodi koje kupuju vrhunske kvalitete”, rekao je Rumen Porodzanov, ministar poljoprivrede, hrane i šumarstva Republike Bugarske i predsjednik Vijeća.

 

Stara pravila bila su neujednačena u cijeloj EU

Stara pravila koja se odnose na ekološku proizvodnju bila su neujednačena u cijeloj EU jer su uključivala širok spektar različitih praksi i iznimaka. Nadalje, načelo ekvivalentnosti koja se primjenjuje na uvezenu ekološku hranu stvorilo je situaciju u kojoj se različiti standardi primjenjuju na različite proizvođače iz iste zemlje.

Stoga je bio potreban novi zakonodavni okvir za opremanje brzorastućeg sektora s jasnim i stabilnim pravilima i omogućiti ekološkim proizvođačima da se natječu pravedno, neovisno o tome proizvode li u EU ili u trećoj zemlji. Štoviše, zahvaljujući novim pravilima kupci koji kupuju proizvod koji nosi EU eko logo mogu biti sigurni da će dobiti istu kvalitetu diljem EU!

Nova regulacija stupa na snagu trećeg dana nakon objavljivanja u Službenom listu Europske unije i primjenjivat će se od 01. siječnja 2021.

 

Što se mijenja od 01. siječnja 2021.?

  • pravila o proizvodnji bit će pojednostavljena i dalje usklađena putem ukidanja iznimaka i odstupanja
  • kontrolni sustav će se ojačati zahvaljujući strožim mjerama opreza i robusnim provjerama na temelju rizika duž cijelog opskrbnog lanca
  • proizvođači u trećim zemljama morat će se pridržavati istih pravila kao i proizvođači u EU
  • područje nove regulative pokrit će širu listu proizvoda (npr. sol, pluto, pčelinji vosak, mate čaj, listovi vinove loze, palmina jezgra) kao i dodatna pravila proizvodnje (npr. za jelene, kuniće i perad)
  • certificiranje će biti lakše za male poljoprivrednike zahvaljujući novom sustavu grupnog certificiranja
  • bit će jedinstveniji pristup kako bi se smanjio rizik od slučajne kontaminacije pesticidima
  • odstupanja za proizvodnju u gredicama u staklenicima bit će ukinuta

Izvor: Agroklub