Jedanaesta sjednica Gradskog vijeća Grada Đakova jučer je održana u dvorani Državne ergele Đakovo. Na dnevnom redu se našlo ukupno 19 točaka. Na početku sjednice, predsjednik GV-a Pavo Cindrić izvijestio je Gradsko vijeće o presudi Upravnog suda u Osijeku po tužbi tužiteljice Anđelke Blažević protiv tuženika Gradskog vijeća Grada Đakova radi imenovanja ravnateljice Gradske knjižnice te je potvrdio Odluku Gradskog vijeća o imenovanju Kristine Podgornik. Također, Ministarstvo pravosuđa i uprave je potvrdilo ispravnost odluke predsjednika GV-a o mogućnosti sudjelovanja sjednicama elektroničkim putem na daljinu. Vijećnici su usvojili zapisnik s prethodne sjednice, te polugodišnje izvješće o radu gradonačelnika. Usvojen je i prijedlog Odluke o pristupanju Grada Đakova Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu i akvakulturi Pannonia (FLAG-u). Kako je pojašnjeno, FLAG je osnovan u veljači ove godine, a Gradu Đakovu se pristupanjem otvara mogućnost razvoja potencijala ribarstva, akvakulture i sportskog ribolova na umjetnim akumulacijama te ostalim površinama pod vodama stajaćicama na području Grada Đakova i Đakovštine kroz Program za ribarstvo i akvakulturu RH za programsko razdoblje 2021. – 2027. Nadalje je usvojen prijedlog Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi, te prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za korištenje odlagališta komunalnog otpada „Vitika“. Dok je ranije naknada za korištenje odlagališta za tonu odloženog otpada na Vitici iznosila 20 posto cijene odlaganja jedne tone miješanog komunalnog otpada određene cjenikom Upravitelja odlagališta, koja ne uključuje porez na dodanu vrijednost, sad će iznositi 10 posto. Kako je pojašnjeno, Univerzal d.o.o. je dostavio obavijest o promjeni cijene na više, koja bi se primjenjivala od 1. travnja 2023. godine. Ovom izmjenom zadržao bi se približno isti iznos naknade koje plaćaju jedinice lokalne samouprave koje odlažu na odlagalištu.

Vijećnici su usvojili i prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Poduzetničke zone „Industrijska zona Đakovo“, te prijedlog Odluke o utvrđivanju lokacije za kupanje (prirodnog kupališta) i trajanju sezone za kupanje na području Grada Đakova za 2023. godinu. Lokacijom za kupanje na području Grada Đakova utvrđuje se Bajer, a sezonom kupanja razdoblje od 1. lipnja 2023. godine do 15. rujna 2023. godine. Usvojen je i prijedlog Odluke o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja „Sjever II“ Đakovo. Među ostalim, razlozi za stavljanje Plana izvan snage su neusklađenost Plana sa Zakonom o prostornom uređenju, Zakonom o gradnji te drugim zakonima i propisima budući da je Plan donesen prije stupanja na snagu navedenih zakona te je teško provediv zbog značajnih promjena u zakonodavstvu. Usvojene su i Izmjene i dopune Programa dodjele potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova za razdoblje 2021. – 2023. godine, te prijedlog Odluke o subvencioniranju kamata u kreditiranju poljoprivrednika za kredite u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Đakova. Naime, Grad Đakovo se uključuje u projekt Osječko-baranjske županije „Subvencioniranje kamata u kreditiranju poljoprivrednika za kredite u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije“. Subvencioniranje kamatne stope odnosi se na kreditiranje proljetne i jesenske sjetve te investicijske kredite poljoprivrednika za financiranje projekata EU na području Grada Đakova. Grad Đakovo će sufinancirati kamatnu stopu u visini od jednog postotnog poena u odnosnu na odobreni kredit. Usvojen je prijedlog Odluke o dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama te prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja u svrhu infrastrukture. Predloženim izmjenama mijenja se valuta u kojoj se izražava visina naknade. Vijećnici su usvojili prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Đakovo, zatim prijedlog Plana davanja koncesija na području Grada Đakova za 2023. godinu. Riječ je o davanju koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova. Grad Đakovo planira dodijeliti tri koncesije za obavljanje dimnjačarskih djelatnosti u 2023. godini. Usvojeni su tako i prijedlozi Odluke o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Đakova na dimnjačarskim područjima 1 (Đakovo sjever – Široko Polje), 3 (Đakovo zapada – Selci Đakovački) i 5 (Đakovo centar – Piškorevci – Novi Perkovci).

Usvojen je potom prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Đakova za 2023. godinu, te Izviješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Đakova u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu. Usvojeno je i Rješenje kojim se Zvonimir Petnjarić razrješuje, a Ilija Pranjić imenuje članom Povjerenstva za zakup na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH, na području Grada Đakova.

Vijećnik Marko Berberović je pitao hoće li se smanjiti cijene odvoza smeća, odgovorio je direktor Univerzala Stjepan Ripić rekavši kako se promatra razdoblje od godine dana od podizanja cijene, no napomenuo je i kako s obzirom na inflaciju treba zadržati standard zaposlenika te da se planira niz novih investicija.

Održan je i aktualni sat tijekom kojeg su vijećnici postavili više pitanja. Vijećnica Ivana Francem čestitala je na potpisivanju ugovora za izgradnju dječjeg vrtića Sjever i dogradnje vrtića Vila, te pitala kad se može očekivati završetak gradnje, dok je potpredsjednika GV-a Tihomira Mihalja zanimalo da li se Radio Đakovo prijavljivao na potpore Grada.

Vijećnica Tina Blažević pitala je što može očekivati Đakovo s obzirom da je Osječko-baranjska županija proglašena Europskom regijom sporta za 2024. godinu. Gradonačelnik Mandarić je odgovorio kako to ne znači da se otvara novi bazen sredstava. Naglasak je na razvoju sportski kadrova, te da se iduće godine na našem području održe brojna sportska natjecanja. Podsjetio je i na brojna ulaganja u sportsku infrastrukturu Grada Đakova.

Ljiljana Pološki Jurjević je također pitala hoće li se ulagati sredstva u izgradnju novih sportskih dvorana, što je sa izgradnjom zatvorenog bazena? Gradonačelnik je odgovorio kako je važno imati spremnu projektnu dokumentaciju, no i da je važno odrediti prioritete. Kazao je da se promišlja o izgradnji nove dvorane, a naveo i kako Nazorova škola očekuje izgradnju dvorane. Na pitanje izgradnje zatvorenog bazena, gradonačelnik je odgovorio kako to nije pitanje samo izgradnje nego i financiranja rada tog objekta. Prioritet je teniska dvorana koja se ima gdje prijaviti za financiranje. Odmah iza nje je izgradnja sportske dvorane, a onda zatvorenog bazena.

Grad Đakovo: Službeno priopćenje za javnost
Foto: Grad Đakovo